973 208 333 e-podatelna
Číslo Jméno Umístění
1 Vedoucí oddělení Oddělení nemocniční hygieny a bezpečnosti ochrany zdraví při práci
2 Vedoucí sestra Oddělení nemocniční hygieny a bezpečnosti ochrany zdraví při práci