973 208 333 e-podatelna
Číslo Jméno Umístění Telefon Mobil Fax
1 Objednání pacientů Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN +420 973 208 255
2 Službu konající lékař Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN +420 702 189 450
3 Akutní ambulance 1 Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN +420 973 208 295
4 Sestra ambulance 2 Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN +420 973 208 255
5 Ambulance 3 Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN +420 973 208 274
6 Ambulance 4 Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN +420 973 208 300
7 Pracovna sester 1. patro Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN +420 973 203 652
8 Pracovna sester 2. patro Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN +420 973 202 926
9 Pracovna lékařů 1. patro Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN +420 973 203 651
10 Pracovna lékařů 2. patro Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN +420 973 203 667
11 Lékařský pokoj Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN +420 973 203 669
12 Laborantka Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN +420 973 203 671