973 208 333 e-podatelna
Kontakty Sociální péče
Číslo Jméno Umístění
1 Vrchní sestra Oddělení sociální péče