973 208 333 e-podatelna
Kontakty Gynekologie
Číslo Jméno Umístění
1 Objednávání pacientek - ambulance (recepce, kartotéka) Gynekologická klinika 3. LF UK a ÚVN
2 Kancelář Gynekologická klinika 3. LF UK a ÚVN
3 Lůžkové oddělení Gynekologická klinika 3. LF UK a ÚVN
4 Mirka Knoblochová Vrchní sestra Gynekologické kliniky