973 208 333 e-podatelna
Kontakty Chirurgická klinika
Číslo Jméno Umístění
1 Příjem - kartotéka Chirurgická klinika 2. LFUK a ÚVN Praha
2 Všeobecná chirurgická ambulance Chirurgická klinika 2. LFUK a ÚVN Praha
3 Kancelář - sekretariát Chirurgická klinika 2. LFUK a ÚVN Praha
4 Lůžkové oddělení A Chirurgická klinika 2. LFUK a ÚVN Praha
5 Lůžkové oddělení B Chirurgická klinika 2. LFUK a ÚVN Praha
6 JIP 1 Chirurgická klinika 2. LFUK a ÚVN Praha
7 JIP 2 Chirurgická klinika 2. LFUK a ÚVN Praha