973 208 333 e-podatelna
Kontakty Interní klinika
Strana 1 z 2
Číslo Jméno Umístění
1 Sekretariát přednosty kliniky Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
2 Gastroenterologie - sekretariát Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
3 Gastroenterologická ambulance - budova A7 Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
4 Gastroenterologie - lůžková stanice A Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
5 Gastroenterologie - lůžková stanice B Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
6 Endoskopická jednotka - recepce Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
7 JIP interní kliniky Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
8 Gastroenterologie - příjmová kancelář Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
9 Gastroenterologická ambulance - budova C4 Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
10 Gastroenterologická ambulance - budova CH1 Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
11 Kardiologické oddělení - sekretariát Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
12 Kardiologická ambulance Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
13 Kardiologické oddělení - lůžková část Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
14 Kardiostimulační poradna Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
15 Kardoiologické oddělení - koronární jednotka Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
16 Kardiologické oddělení - Arytmologická jednotka Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
17 Angiologická ambulance - budova A7 Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
18 Kardiologické oddělení - Katetrizační jednotka Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
19 Echokardiografická laboratiř a kardiologická poradna Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
20 Implantace kardiostimulátoru - objednání výkonu Interní klinika 1. LF UK a ÚVN