973 208 333 e-podatelna
Kontakty Neurochirurgická klinika
Číslo Jméno Umístění
1 Sekretariát přednosty Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN
2 Spondylochirurgická ambulance Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN
3 Kraniální ambulance Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN
4 Ambulance pro léčbu chronické bolesti Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN
5 Elektrofyziologická laboratoř Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN
6 Kancelář - příjem Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN
7 Lůžkové oddělení A Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN
8 Lůžkové oddělení B Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN