973 208 333 e-podatelna
Kontakty Léčebna dlouhodobě nemocných


Číslo Jméno Umístění
1 Vrchní sestra Léčebna dlouhodobě nemocných a Oddělení následné péče
2 Sekretariát Léčebna dlouhodobě nemocných a Oddělení následné péče
3 Pracovna sester Léčebna dlouhodobě nemocných a Oddělení následné péče