973 208 333 e-podatelna
Kontakty Oční klinika
Číslo Jméno Umístění
1 Recepce - objednávání pacientů Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
2 Oční ambulance a odborné poradny Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
3 Sekretariát kliniky Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
4 Refrakční a laserové centrum Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
5 Lůžkové oddělení Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
6 Vrchní sestra Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha