973 208 333 e-podatelna
Kontakty Onkologie
Číslo Jméno Umístění
1 Recepce Onkologická klinika 1. LF UK Praha, VFN a ÚVN
2 MUDr. Patrik Georgiev Primář kliniky
3 Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. Přednosta kliniky