973 208 333 e-podatelna
Číslo Jméno Umístění
1 Ing. Bc. Zuzana Holečková - manažer Oddělení centrálních operačních sálů
2 Sekretariát OOS Oddělení centrálních operačních sálů