973 208 333 e-podatelna
Číslo Jméno Umístění
1 Monika Kozlová Kancelář ortopedie
2 Kancelář - sekretariát Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN
3 Ortopedická ambulance Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN
4 Příjem pacientů - kancelář Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN
5 Lůžkové oddělení stanice 1 Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN
6 Lůžkové oddělení stanice 2 Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN
7 Renáta Dušková Vrchní sestra Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN