973 208 333 e-podatelna
Číslo Jméno Umístění
1 Recepce - kartotéka ORL Klinika otorhinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a ÚVN
2 Kancelář ambulance ORL Klinika otorhinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a ÚVN
3 Kancelář lůžková část Klinika otorhinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a ÚVN
4 Lůžková část ORL Klinika otorhinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a ÚVN
5 ORL pooperační pokoj Klinika otorhinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a ÚVN
6 Pohotovostní služba na oddělení ORL Klinika otorhinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a ÚVN