973 208 333 e-podatelna
Číslo Jméno Umístění
1 Recepce Ústřední lékařsko - psychologické oddělení
2 Primář oddělení Ústřední lékařsko - psychologické oddělení
3 Zástupce primáře Ústřední lékařsko - psychologické oddělení
4 Vrchní sestra Ústřední lékařsko - psychologické oddělení
5 Sekretariát Ústřední lékařsko - psychologické oddělení