973 208 333 e-podatelna
Číslo Jméno Umístění
1 Kartotéka - ambulance Psychiatrické oddělení
2 Kancelář Psychiatrické oddělení
3 Lůžková část Psychiatrické oddělení