973 208 333 e-podatelna
Číslo Jméno Umístění
1 Sekretariát Radiodiagnostické oddělení
2 Recepce RDG Radiodiagnostické oddělení
3 Recepce CT + Sono Radiodiagnostické oddělení
4 Pracoviště skiaskopie a intervenčních výkonů Radiodiagnostické oddělení
5 CT pracoviště Radiodiagnostické oddělení
6 Ultrazvukové pracoviště Radiodiagnostické oddělení
7 Magnetická rezonance Radiodiagnostické oddělení
8 Angiografické pracoviště - DSA Radiodiagnostické oddělení
9 Denzitometrie Radiodiagnostické oddělení
10 Mamografické pracoviště Radiodiagnostické oddělení