973 208 333 e-podatelna
Číslo Jméno Umístění
1 Kancelář Vojenský ústav soudního lékařství
2 Primář plk. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D. Vojenský ústav soudního lékařství