973 208 333 e-podatelna
Archivy

Filtr 

 • 8. Střešovický transfuzní den - 26. listopadu 2014

  Pokrok a nové možnosti ve vyšetřování infekčních markerů u dárců krve a jejích složekAkce má charakter postgraduálního vzdělávání a bude garantována ČLK, ČAS a KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání - ...
 • III. ročník Bari - psychologické dny 24. - 25. listopadu 2014

  Psychologická sekce ČOS ČLS JEP a Ústřední vojenská nemocnice- Vojenská fakultní nemocnice Praha Vás zvou na III. ročník Bari-psychologických dnů Datum konání: 24. - 25. listopadu 2014 Místo konání:  Komorní Hrádek (Školicí a v...
 • 5. Střešovický podzim – mezioborová konference Moderní trendy v diagnostice a léčbě bolestí páteře - 21. listopadu 2014

  Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Vás zvou na mezioborovou konferenci 5. Střešovický podzimGaranti konference:Mgr. Lenka Gutová, MBA,  Brigádní generál&...
 • WORKSHOP – Střešovický podzim 2014 - 20. 11.2014

  Workshop dne 20. listopadu 2014 na téma “Vertebrogenní a kloubní problematika” V rámci Střešovického podzimu s kredity od ČLS JEP (pro lékaře) a od UNIFY ČR (pro fyzioterapeuty). Zajišťuje McKenzie Institute. Datum konání: 20. li...
 • Regionální seminář pro pracovníky nelékařských zdravotnických profesí - 20. listopadu 2014

  Úsek náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče pořádá regionální seminářMísto a čas konání: 20. 11. 2014 ve 14.00 hodin, učebna A, budova F1 - ředitelství, Ústřední vojenská ne...
 • Seminář "Management polytraumat" - 11. listopadu 2014

  Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Vás zve na seminář Management polytraumat. Místo a čas konání: 11. listopadu 2014 v 15.30 hod v knihovně KARIM, patro -2, pavilon CH 1, U vojenské nemocnice 1200, Praha 6Registrace semin...