973 208 333 e-podatelna
Archivy

Filtr 

 • Regionální seminář Moderní trendy v rehabilitaci - 26. května 2015

  Úsek náměstkyně ředitele pro NLZP a řízení kvality zdravotní péče Vás srdečně zve na regionální seminář MODERNÍ TRENDY V REHABILITACI Datum a čas konání:  26. května 2015 od  14.00  do 16.00 hod.Místo konání: posluchárna A, ...
 • Odborný seminář Možnosti rehabilitace v intenzivní péči - 25. května 2015

  Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN Vás zve na odborný seminář „Možnosti rehabilitace v intenzivní péči“.Místo a čas konání: 25. května 2015 v 15.30 hod v knihovně KARIM, Ústřední vojenská nemocnice...
 • Odborný seminář Sexuální norma a deviace - 12. května 2015

  Psychiatrické oddělení Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha Vás zve na odborný seminář s názvem Sexuální norma a deviaceTermín konání:  12. května 2015 od 13 hodinMísto konání: knihovna psychiatrického o...
 • Chirurgická problematika laparotomií - 11. května 2015

  Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha si Vás dovoluje pozvat na  odborný seminář cyklu Trendy v chirurgii 2015 „Chirurgická problematika laparotomií“Termín konání: 11. května 2015 od 15.00  hodinMísto konání: Aula CH2, Ústřední ...