973 208 333 e-podatelna
Archivy

Filtr 

  • Diagnostika a terapie vazospasmů u subarachnoidálního krvácení - 29. září 2015

    Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN vás zve na odborný seminář „Diagnostika a terapie vazospasmů u subarachnoidálního krvácení“Datum konání: 29. září 2015 v 15.30 hodinMísto konání:  v uče...
  • Speciální práce s pacientem - Burn-out syndrom - 16. září 2015

    Ústřední lékařsko - psychologické oddělení ÚVN nabízí kurz „Speciální práce s pacientem – Burn-out syndrom“.  Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Prah...
  • Regionální seminář Etika ve zdravotnictví - 15. září 2015

    Úsek náměstkyně ředitele pro NLZP a řízení kvality zdravotní péče Vás srdečně zve na REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ v ÚVN Etika ve zdravotnictví Datum a čas konání: 15. září 2015 od 14.00 do 16.00 hodinMísto konání: posluchárna A, pavilo...