973 208 333 e-podatelna
Archivy

Filtr 

 • Odborný seminář ADHD v dospělosti

  Vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací akci , která je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Pořadatel: Psychiatrické oddělení ÚVN VFN PrahaOdborný garant: MUDr. Petr Navrátil, zástupce primáře psychiatric...
 • Regionální seminář Problematika závislostí - 24. listopadu 2015

  Úsek náměstkyně ředitele pro NLZP a řízení kvality zdravotní péče Vás srdečně zve na REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ v ÚVN Problematika závislostí Datum a čas konání: 24. listopadu 2015 od 14.00 do 16.00 hod.Místo konání: posluchárna A, pav...
 • Speciální práce s pacientem – Agrese - 25. listopadu 2015

  Ústřední lékařsko - psychologické oddělení ÚVN nabízí kurz „Speciální práce s pacientem – Agrese"  Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 0...
 • Seminář Princip umělé výživy a tekutinové terapie u kriticky nemocných - 24. listopadu 2015

  Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN Vás zve na seminář Princip umělé výživy a tekutinové terapie u kriticky nemocnýchTermín konání:  24. listopadu 2015 v 15.30 hod Místo konání: Ústřední vojen...
 • 9. Střešovický transfuzní den - 19. listopadu 2015

  Skladování a transport při výrobě a distribuci transfuzních přípravkůAkce má charakter postgraduálního vzdělávání a bude garantována ČLK, ČAS a KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání - účastníci obdrží...
 • Konference Střešovický podzim VI. - 13. listopadu 2015

  Vážené kolegyně, vážení kolegové,dovolte nám, abychom Vás opět pozvali na konferenci Střešovický podzim. Hlavním tématem budou evidence-based postupy v léčbě spastické parézy. Datum konání: 13. listopadu 2015on - line registrace zde...
 • IV. ročník Bari - psychologické dny 5. - 6. listopadu 2015

  Psychologická sekce ČOS ČLS JEP a Ústřední vojenská nemocnice- Vojenská fakultní nemocnice Praha Vás zvou na IV. ročník Bari-psychologických dnůDatum konání: 5. - 6. listopadu 2015 Místo konání:  Komorní Hrádek (Školicí a vzdě...
 • Trendy v chirurgii Přínos nové technologie „liquid biopsy“ pro monitoraci komplexní léčby kolorektálního karcinomu ve 3. - 4. stádiu onemocnění - 2. listopadu 2015

  Vážené kolegyně, Vážení kolegové,Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN  si vás dovoluje pozvat na odborný seminář cyklu Trendy v chirurgii 2015 s tématem: Přínos nové technologie „liquid biopsy“ pro monitoraci komplexní léčby ko...