973 208 333 e-podatelna
Archivy

Filtr 

  • XVI. Live a Video Surgery 2016

    Více informací a on-line přihláška na www.livesurgeryuvn.cz ...
  • Pečujete o své blízké? Péče a závěr života - 5. února 2016

    Diakonie ČCE Vás zve na kurzy určené laickým pečujícím, starajícím se o seniory, ale profesionálům a seniorům samotným. Na kurzech se mj. seznámíte se základy péče o vážně nemocného i se zásadami komunikace s ním, získáte potře...
  • Psychologická podpora v intenzivní péči - 27. ledna 2016

    Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN Vás zve na seminář.Datum konání: 27. ledna 2016 v 15.30 v učebně KARIM č.112Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, v učeb...