973 208 333 e-podatelna
Archivy

Filtr 

  • Pracovní den soudního lékařství a toxikologie - 27. dubna 2016

    Vojenský ústav soudního lékařství Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha a Vás zve na odborný seminář.Termín konání: 27. dubna 2016 od 9.00 do 16.00 hodinMísto a čas konání: Dopolední přednášková část...
  • Regionální seminář Jak komunikovat s médii? Návod pro poskytovatele zdravotních služeb - 26. dubna 2016

    Oddělení řízení kvality zdravotní péče, MUDr. Ivan Jeřábek, náměstek ředitele pro LPP, Mgr. Lenka Gutová, MBA, náměstkyně ředitele pro NLZP a ŘKZP, Vás srdečně zvou na REGIONÁLNÍ  SEMINÁŘ Jak komunikovat s médii? Návod pro...
  • Aktuální gastroenterologie XXXI - 21. dubna 2016

    Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Vás zve na odbornou konferenci Aktuální gastroenterologie XXXI.Datum konání: 21. dubna 2016Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, K...