973 208 333 e-podatelna
Archivy

Filtr 

 • „Doma bez obav“ - Komplexní péče o klienta v domácím prostředí - 29. 11. 2016

  Multioborová konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ve spolupráci ÚVN a Krása pomoci, o.p.s. Datum konání: 29. 11. 2016 Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice...
 • Workshop a konference perioperačních sester 24. - 25. listopadu 2016

  Téma: Workshopy zaměřené na inovace v Ortopedii, Traumatologii a všeobecně perioperační péči Konference zaměřená na perioperační péči na operačních sálech Datum konání: 24. – 25.11.2016 Místo konání: Kongresové centrum ...
 • Kandidové infekce v intenzivní péči - 23. listopadu 2016

  Pořadatel: KARIM, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice PrahaOdborný garant: MUDr. Antonín Spálený, zástupce přednosty KARIM, 1. LF UK a ÚVN - VFN PrahaMísto a čas konání: 23. listopadu 2016 v 15.00 hod v učebně KAR...
 • 10. Střešovický transfuzní den – 22. – 23. listopadu 2016

  Téma: Transfuzní lékařství - klinická transfuziologie Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a bude garantována ČLK, ČAS a KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání, účastníci obdrží certifikát o úč...
 • Střešovický podzim VII. - 11. listopadu 2016

  Vážené kolegyně, vážení kolegové,dovolte nám, abychom Vás opět pozvali na konferenci Střešovický podzim. Hlavním tématem budou neurorehabilitace poruch centrálního a periferního nervového systémuDatum konání: 11. listopadu 2016Organ...
 • Odborný kurz „Speciální práce s pacientem – Jacobsonova progresivní relaxace“ - 9. listopadu 2016

  Oddělení psychologie nabízí „Speciální práce s pacientem – Jacobsonova progresivní relaxace“  Místo konání: oddělení PSYCHOLOGIE, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Pr...
 • Pozvánka na vzdělávací akci psychiatrického oddělení - Psychosomatika 3. listopadu 2016

  Vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací akci , která je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Pořadatel: Psychiatrické oddělení ÚVNOdborný garant: MUDr. Petr Navrátil, zástupce primáře psychiatrického odd...