973 208 333 e-podatelna

Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny


ImageUmístění: ambulance - budova A, vchod A7, suterén


Charakteristika oddělení:

ImageOddělení umístěno v  prostorách pavilonu A7, kde díky dokonalému zázemí může poskytovat ambulantní péči na vysoké úrovni včetně nadstandardních procedur. Léčíme zde pooperační a poúrazové stavy včetně sportovních, vertebrogenní syndromy, celé spektrum neurologických a revmatických chorob s příznaky postižení hybného systému, stavy po cévních mozkových příhodách apod.

Na ambulantní i lůžkové části probíhá výuka lékařských i nelékařských zdravotnických profesí. Podle ustanovení § 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb. jsme akreditovaným pracovištěm II. typu v oboru rehabilitační a fyzikální medicína.


Ambulance, odborné poradny:

Ambulantní složky ordinují:
po - pá
7.00 - 15.30 hod
Fyzioterapie: po - pá7.00 - 16.30 hod

Objednávání:
Telefonicky nebo osobně na recepci oddělení na základě doporučení praktického lékaře či specialisty. K vyšetření je vhodné přinést kopie doplňujících vyšetření, popřípadě RTG dokumentaci.

Rehabilitace a revmatologie:
Denně jsou v provozu vyšetřovny pro pacienty s poruchami pohybového aparátu, revmatologická ordinace a místnost k aplikaci injekční terapie a akupunktury. Pacientům je na základě vyšetření lékařem doporučen postup léčby.

Odborná poradna pro vertebrogenní onemocnění
Díky týmu vyškolených lékařů a fyzioterapeutů mají pacienti s vertebrogenním onemocněním možnost být vyšetřeni v odborné poradně dle McKenzie MDT konceptu.

Odborná poradna pro léčbu spasticity
Ve spolupráci s Neurochirurgickou klinikou 1.LF UK a ÚVN se zabýváme také léčbou spasticity aplikací botulotoxinu zejména u pacientů po cévní mozkové příhodě a jiných získaných poškozeních mozku.

Klinická logopedie:
Pro léčbu pacientů s narušenou komunikační schopností nebo poruchou polykání.

Elektromyografie:
V rámci upřesnění diagnostiky máme možnost provádět elektrodiagnostická vyšetření četných nervových a svalových poruch a onemocnění.

Na individuálních pracovištích léčebné tělesné výchovy se fyzioterapeuti věnují jednotlivým pacientům a jejich poruchám pohybového aparátu - cvičí se stavy po úrazech, neurologické poruchy i poruchy stability i dynamiky páteře a svalová nerovnováha. Pacienti jsou současně instruováni o autoterapii. Provádí i instruktáž úpravy pracovního prostředí či běžných denních činností k prevenci poškození pohybového aparátu. Kromě běžných rehabilitačních pomůcek, balónu, therabandů, bosu apod., jsou k dispozici i motodlahy, rotopedy, nestabilní plošina a Redcord systémy.


Skupinová léčebná výchova:
Probíhá v maximálním počtu šesti pacientů. Je zaměřena na úpravu pohybových stereotypů a minimalizování svalových dysbalancí u pacientů s poruchami pohybového ústrojí.

Metodiky : McKenzie koncept,  PNF dle  Kabata,  Bobath koncept, S-E-T koncept, metoda dle Mojžíšové, Brügger koncept, míčková facilitace dle Jebavé, akupresura, škola zad, spirální dynamika, respirační fyzioterapie,senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové,  cvičení na míčích, cvičení s pomůckami, joga a jiné.

Pracoviště fyzikální terapie:
Poskytuje veškeré spektrum elektroléčebných procedur - vysokovýkonný laser, deep oscilation, rázovou vlnu ESWT, galvanoterapii, iontoforézu, diadynamické proudy, TENS, interferenci, kombinovanou terapii vacotron, ale i magnetoterapii, krátkovlnnou diatermii, solux, UV, Rebox, vakuově kompresivní terapii.
K dispozici je rozsáhlá vodoléčebná část, kde poskytujeme perličkové, uhličité, vířivé koupele celotělové i lokální, podvodní masáž, skotské střiky, cvičení v Hubbardově tanku, cvičení v bazénu. Na oddělení vodoléčby je možné aplikovat i čtyřkomorovou léčebnou lázeň. Po vodoléčebných procedurách je aplikován zábal v odpočívárně.

altUmístění: lůžková část - budova C, vchod C3, 2. patro


Lůžková část oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny (pavilon C3, 2. patro):

Lůžková část Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny se nachází v pavilonu C3, 2. patro. Oddělení má kapacitu 27 standardních lůžek a z toho 4 jednolůžkové nadstandardní pokoje. Oddělení je kompletně vybaveno (včetně vodoléčby a elektroléčby) a přizpůsobeno ke včasné léčbě pacientů po úrazech, operacích a dalších akutních onemocněních pohybové a nervové soustavy. Mimo rehabilitačních lékařů a zdravotních sester se pacientům věnují fyzioterapeuti, ergoterapeuti, klinický logoped a ošetřovatelský  personál vyškolený v rehabilitačním ošetřování. Cena za jednolůžkový nadstandardní pokoj je 735,- Kč na den a za dvoulůžkový nadstandardní pokoj 250,- Kč na den. Délka pobytu pacienta na oddělení se řídí jeho aktuálním stavem.

Kontakty:

pracovna sester: tel. +420 973 208 261

alt Umístění: lůžková část - budova C, vchod C3, 3. patro


Lůžková částrehabilitační a fyzikální medicíny - následná péče (pavilon C3, 3. patro)

Oddělení disponuje 28 lůžky (14 lůžek následné rehabilitační péče a 14 lůžek následné ošetřovatelské péče).

Převážně jsou zde hospitalizováni nemocní s chronickým onemocněním, jejichž zdravotní stav je stabilizovaný a u kterých ambulantní forma péče v domácích podmínkách nevede ke zlepšení zdravotního stavu. Nemocní jsou na oddělení překládáni z jiných odborných oddělení ÚVN po provedení nezbytných akutních diagnostických a terapeutických postupů vedoucích ke stabilizaci zdravotního stavu. Podmínkou přijetí je podaná Žádost s indikací ošetřujícího lékaře (ošetřovatelská lůžka), nebo Návrh na léčebně rehabilitační péči schválený revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny (rehabilitační lůžka). Žádosti posuzuje a schvaluje vedoucí lékař oddělení.

Cílem poskytované péče je zlepšení soběstačnosti s cílem obnovy sebeobsluhy, doléčení, další stabilizace zdravotního stavu a perspektiva zapojení pacienta do běžného života po jeho propuštění.


Nadstandardní služby:
Na oddělení jsou k dispozici 2 nadstandardní pokoje. Za pobyt na jednolůžkovém pokoji (samostatné WC, sprcha, televizor, telefon, lednice) zaplatí pacient 735 Kč denně. Při zahájení pobytu se vyžaduje zálohová platba na předběžně plánovanou dobu.

Administrativu spojenou s hospitalizací, přijetím a propuštěním pacientů, včetně účtování pro pacienty a pojišťovny zajišťuje referentka na tel. 973 208 281, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Kontakty:

  • pracovna sester: tel.: +420 973 208 426
  • zdravotně sociální pracovnice: tel.: +420 973 202 733

icon Žádost o přijetí na následná zdravotní lůžka

PDFTiskEmail