973 208 333 e-podatelna

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


1. Základní informace
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

IČ: 61383082
DIČ: CZ 61383082

Zřizovatel: Ministerstvo obrany ČR

Bankovní spojení: ČNB 32123881/0710
ČNB 123-32123881/0710 (pro sponzorské dary)

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo obrany.
2. Organizační struktura


Management
Pracoviště
Zřizovací listna ÚVN

3. Kontaktní spojení

Asistenční a informační centrum +420 973 208 333, +420 973 203 023
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript4.1 Kontaktní poštovní adresaÚstřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200
169 02   Praha 6
Česká republika
4.2 Adresa pro osobní návštěvuÚstřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
4.3 Úřední hodinydle ordinačních hodin jednotlivých pracovišť
4.4 Telefonní čísla

+420 973 208 333, +420 973 203 023
Kontakty
4.5 Čísla faxu+420 973 203 024
4.6 Adresa internetové stránkywww.uvn.cz
4.7. Adresa ID datové schránky
b8mtp8k
4.8 Adresa elektronické podatelny
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
4.9 Další elektronické adresyKontakty
5. Případné platby lze poukázatBankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 32123881/0710
IBAN: CZ96 0710 0000 0000 3212 3881
SWIFT: CNBACZPP
6. IČ   
61383082
7. DIČ   
CZ61383082
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentůicon Zřizovací listina Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha
8.2 RozpočetVýroční zprávy


9. Žádost o informace
Pravidla podání žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb.
9.0 Organizační struktura
icon Organizační struktura ÚVN


10. Žádosti
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Hospitalizace
Žádosti o zdravotnickou dokumentaci
11. Předpisy


12.1 Nejdůležitější používané předpisy
Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
Zákon č. 258/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů (transplantační zákon)
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
Vyhláška č. 416/2004 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole
Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu
Úmluva o ochraně lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Sdělení č. 96/2001 Sb. m. s.)

Všechny uvedené právní předpisy jsou používány ve znění pozdějších předpisů a jsou k dispozici ve Sbírce zákonů České republiky nebo ve Sbírce mezinárodních smluv České republiky (http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu.aspx).
12.2 Vydané právní předpisy-
13. Úhrady za poskytování informací


13.1 Sazebník úhrad

icon Ceník v souvislosti s poskyt. informací dle zákona č.106/1999 Sb.,o svob. přístupu k informacím

icon Ceník výpisu ze zdravotnické dokumentace, ceník kopírovacích služeb13.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
-


14. Licenční smlouvy
-
14.2 Výhradní licence-
15.1 Vzory licenčních smluv-
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.


Výroční zprávy
17. Výroční zpráva o poskytování informací
Výroční zprávy o poskytování informací


 
 PDFTiskEmail