973 208 333 e-podatelna

Onkologická klinika 1. LF UK Praha, VFN a ÚVN


A1 Umístění: budova A, vchod A1


Charakteristika oddělení:

Na klinice provádíme konziliární vyšetření, stanovení taktiky léčby zhoubných nádorů a dlouhodobé sledování pacientů po ukončené onkologické léčbě, tzv. dispenzář. Kromě operací a ozařování, které patří do rukou specialistů jiných oborů, zajišťujeme, ve většině případů ambulantně, chemickou, hormonální, podpůrnou a ve spolupráci s komplexními onkologickými centry i biologickou léčbu. Protože se mohou vyskytnout různé vedlejší účinky podaných léků, je vždy lepší, pokud si po návštěvě oddělení můžete zajistit doprovod. Na oddělení je poskytována komplexní onkologická ambulantní péče s možností využití denního stacionáře se zaměřením na léčbu, dispenzarizaci a prevenci nádorových onemocnění dospělých s výjimkou hematologických malignit. Na oddělení je aplikována cytostatická, hormonální a podpůrná léčba. Radioterapii zajišťují spádová radioterapeutická pracoviště. Součástí medicínského oboru je i sledování a zavádění nových postupů a trendů. Toto náš tým provádí účastí v klinických studiích domácích i mezinárodních, účastí na konferencích, přednáškovou a seminární činností, multimediálním monitorováním medicínských trendů a hlavně úzkou spoluprací s renomovanými pracovišti. Na ambulanci pracují 4 lékaři s odbornou atestací z klinické onkologie. Poskytujeme onkologickou péči pro dospělé v ambulantním provozu. Při jakýchkoliv nejasnostech či pochybách se prosím neobávejte s dotazem obrátit na personál oddělení.

Ambulance, odborné poradny:

K ambulantnímu vyšetření přicházejí pacienti na základě svobodné volby lékaře, na doporučení svého praktického lékaře nebo konziliárně na doporučení svého ošetřujícího lékaře. Ambulantní péče může být odmítnuta v souladu se zákonem, zejména pokud by přijetím pacienta do ambulantní péče bylo překročeno únosné pracovní zatížení ambulance, nebo by pacient hrubým způsobem porušoval léčebný režim či zásadním způsobem odmítal spolupráci s lékařem.Ordinačníhodiny
Způsob objednání
Název ambulanceJméno lékaře
Pavilon
Patro
Číslo dveříTelefonní číslo ambulanceDenOnkologická-dospělíMUDr.Lucie HussarováA1 1.patro3973203507Po-Čt

8.00-12.00

13.00-15.00telefonicky


8.00-12.00
14.00-14.30

Onkologická-dospělíMUDr.Patrik GeorgievA1 1.patro2973203507Po-Čt
8.00-12.00
13.00-15.00telefonicky


8.00-12.00
14.00-14.30

Onkologická-dospělí
MUDr. Klára Janoušková
A1
1. patro
4
973203507
Po-Čt
8.00-12.00
13.00-15.00telefonicky


8.00-12.00
14.00-14.30

        
Onkologická-dospělíMUDr. Petr Cinek, Ph.D.A1 1.patro4
973203507St8.00-12.0013.00-15.00telefonicky

Čt8.00-12.0013.00-15.00telefonicky
Onkologická-dospělíMUDr. Pavel Vítek, Ph.D., MBA
A1 1.patro
4
973203513
Po

12.45-16.45telefonicky

Spolupracující:

KOC:

Webové stránky pro onkologicky nemocné a jejich blízké: www.linkos.cz


PDFTiskEmail