973 208 333 e-podatelna

Rehabilitační ošetřování pacientů se sníženou soběstačností

Akreditace udělena od 1. 3. 2016 do 28. 2. 2021

Tento kurz reaguje na skutečnost, že moderní koncepce ošetřovatelství klade důraz na zlepšení aktivního ošetřování pacientů, kdy zdravotníci všemi dostupnými prostředky zamezují vzniku komplikací a sekundárních změn, dále výcvikem přispívají k získání co možná nejvyššího stupně funkční schopnosti  pacientů. Zdravotníci se učí efektivní komunikaci v ošetřovacím týmu. Zároveň se snaží o zkrácení hospitalizační péče, proto nedílnou součástí léčebného procesu je edukace pacienta a jeho blízkých.

Obsah certifikovaného kurzu:
Certifikovaný kurz Rehabilitační ošetřování pro pacienty se sníženou soběstačností umožní účastníkům kurzu

  • zvýšit poznatky a získat praktické dovednosti v oblasti péče o pacienta se sníženou soběstačností
  • získat znalosti o aktuálním využití kompenzačních pomůcek v ošetřovatelské péči o pacienty s různým typem diagnóz
  • aplikovat moderní postupy v oblasti aktivace pacienta v rámci  pracovních postupů
  • kvalifikovaně edukovat pacienta a jeho blízké


Certifikovaný kurz je určen:
pro zdravotnické pracovníky, kteří jsou evidováni v registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání a to:   
a) pro všeobecné sestry , ergoterapeuty, fyzioterapeuty - prohloubení vzdělání
b) zdravotnické asistenty, sanitáře -  získání zvláštní odborné způsobilosti

Organizace certifikovaného kurzu:
Kurz je rozdělen na část teoretickou v délce trvání 8 vyučovacích hodin(1 den) a část praktickou (12 hodin- 2 x  6 hodin).

Po absolvování kurzu (teoretické i praktické části) a složení závěrečné zkoušky je absolventovi přiděleno 12 kreditních bodů v rámci celoživotního vzdělávání.

Počet účastníků v certifikovaném kurzu:
16 účastníků na přímé výuce teoretické části, praktická část je vzhledem k vysoké odborné náročnosti a nutnosti individuálního přístupu členěna do skupin po 8 účastnících.

TERMÍNY KURZU:22. - 24. února 2017

 Přihláška

 


5. - 7. dubna 2017

 Přihláška14. - 16. června 2017

 Přihláška13. - 15. září 2017

 Přihláška8. - 10. listopadu 2017

 PřihláškaCENA KURZU:  6 500 Kč

Garant: Mgr. Růžena Hlavičková,725 768 435, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


Organizační zajištění:  Mgr. Růžena Hlavičková,725 768 435, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200,169 02 Praha 6


Účastnický poplatek: 6 500,- Kč vč. DPH za kurz včetně praxe


Úhrada:Požadovanou finanční částku zasílejte nejpozději 14 dní před potvrzeným termínem.
číslo účtu: 32123881/0710
variabilní symbol: F002
specifický symbol: doplňte číslo, které Vám bude přiděleno po odeslání Přihlášky a sděleno
potvrzujícím e-mailem. Při platbě zadejte do poznámky jméno účastníka.


Ubytování:
Zajišťujeme pro mimopražské účastníky:
  • kolejích UK v objektu kolejích Kajetánka
  • v Penzionu Chaloupka
více info Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


Doklad o zaplacení kurzu přinést s sebou na zahájení.

icon Certifikovaný kurz Rehabilitační ošetřování pacientů se sníženou soběstačností


Kde nás najdete:


PDFTiskEmail