973 208 333 e-podatelna

Primář oddělení hematologie a krevní transfuze


plk. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D.

alt


Vzdělání:

1980maturita - Dvořákovo gymnázium Kralupy n.Vlt.
1986promoce - Fakulta dětského lékařství UK Praha
1986-1988NsP Mělník, sekundární lékař na dětském oddělení (OÚNZ Mělník)
1988-1990obvodní pediatr ZS Dolní Beřkovice (OÚNZ Mělník)
1989I.atestace z pediatrie
1990-1992stáže a školení v oboru hematologie a transfuzní služba
1992 - 1995vedoucí lékař Transfuzní a plasmaferetické středisko NsP Mělník, hematologická
ambulance NsP Mělník
1993nástavbová atestace z hematologie a transfuzní služby
1995-1996vedoucí lékař Plasmaferetické centrum APIS Praha
1996aktivace jako voják z povolání
1996-dosud
dosud primář OHKT, od r. 2001 OHBKT ÚVN Praha
2004-2008doktorské studium na Katedře vojenského vnitřního lékařství FVZ UO v Hradci Králové
2008Obhájení doktorské disertační práce na téma "Krykonzervace erytrocytů: vývoj a zavedení nových postupů" a získání titulu Pd.D.


Účast na zahraničních misích AČR:

20037.polní nemocnice AČR Irák - Basra (květen - říjen)
2005-2006humanitární mise NATO Winterrace v zemětřesení postižené oblasti Pákistánu - Bagh v Kašmíru (listopad - leden)


Další kvalifikace a odborné funkce:

  • Hlavní odborník AČR pro hematologii a transfuzní službu (od r.1998)
  • Manažer jakosti (QM)
  • Člen Týmu kvality péče ÚVN Praha
  • 1994-1996 a 2002-2006 předseda Sdružení transfuzních oddělení ČR
  • 2006 - dosud: člen výboru Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP


Projekty, výzkumná činnost:

1999-2000Speciální prostředky vojenské transfuzní služby ATOS a CHPK - spoluautor/odborný garant
1999-2001Projekt obranného výzkumu MO "Krev" - postupy zabezpečení krví vojsk
2001-2002BHL-PN (biochemicko-hematologická laboratoř polní nemocnice) - spoluautor / odborný garant, předseda vojskových zkoušek
2003-2005Projekt obranného výzkumu MO "Erytrocyt" - Krykonzervace erytrocytů - vybudování banky zmražené krve: strategická krevní banka
2005-2006Projekt rozvojové pomoci MZahr. ve spolupráci s ČČK Mělník- Vybudování dětské kardiologické ambulance v jihoirácké Basře.

Jazyky:
aktivně - angličtina (STANG 3), ruština, částečně - němčina

PDFTiskEmail