973 208 333 e-podatelna

Přezkumná komise


F1 Umístění: budova F1, 1. patro

Přezkumná komise ÚVN (PK) provádí a organizuje vojenskou lékařskou posudkovou činnost pro potřeby AČR. Ta představuje dvě základní oblasti – vyšetřování uchazečů o vstup do AČR formou lékařských vysvědčení a provádění přezkumných řízení s vojáky v činné službě.


Činnost Přezkumné komise ÚVN v roce 2014

Činnost PK / rok20132014
Počet přezkumných řízení338313
Počet lékařských vysvědčení1 4852 460
Počet vyšetření pro jiné rezorty372346


Vyšetřování uchazečů

PK organizuje vyšetření uchazečů na jednotlivých odborných odděleních nemocnice. Na závěr lékař PK stanoví zdravotní způsobilost uchazečů ke vstupu do AČR, ke studiu na vojenských vysokých školách nebo k zařazení do aktivních záloh a vyjadřuje se i k přijímání uchazečů o studium na vojenskou střední školu. Dále lékaři PK posuzují schopnost vojáků v činné službě k výkonu specializovaných funkcí, které mají zvýšené nároky na zdravotní stav (výsadkář, průzkumník apod.). Počty těchto vyšetření v jednotlivých letech vyplývají z požadavků MO ČR na doplňování AČR.

Graf počtu žadatelů


Přezkumné řízení

Odborně posuzuje případy, kdy dojde ke změně zdravotního stavu vojáka v činné službě. Jde o posouzení další schopnosti/neschopnosti k výkonu vojenské služby, případně stanovení omezení pro výkon služby v důsledku onemocnění nebo úrazu. Podíl ÚVN na přezkumných řízeních v rámci celé AČR znázorňuje graf.

Graf - Počet přezkumů v AČR


Legislativa

Přezkumná komise se při posuzování zdravotního stavu a rozhodování o způsobilosti řídí závaznou legislativní normou – Vyhláškou MO č. 103/2005 o zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě, která m.j. určuje jednotnost posuzování zdravotní způsobilosti, oprávněnost a postupy uskutečňování lékařských prohlídek, proces posuzování zdravotní způsobilosti uchazečů, zároveň vymezuje onemocnění, která brání vydání způsobilosti k činné službě v AČR, Aktivních zálohách, studiu na vojenských školách.

Při posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel postupuje posuzující lékař podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Osvědčení o zdravotní způsobilosti je možné vydat pouze na základě splnění všech podmínek daných jmenovanou legislativou.


Personální obsazení:


Jako stálí členové pracují v přezkumné komisi 2 lékaři s plnou kvalifikací a 2 zkušené administrativní pracovnice.

Pracovní doba pro veřejnost:


Po - čt:6.30 - 15.45 (mimo čtvrtek 12.00 - 14.00 hod)
Pá:6.30 - 14.30 hod


MUDr. Jiří Pilař
předseda přezkumné komise
tel. +420 973 202 826
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

MUDr. Vladimír Koreň
zástupce předsedy
tel. +420 973 202 717
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Helena Köhlerová
Martina Chovancová

Administrativní pracovnice
tel. +420 973 202 718
fax: +420 973 202 735


PDFTiskEmail