973 208 333 e-podatelna

Vedoucí laborantka Úseku centrálních laboratoří


npor. Ing. Tatjana Markovina

Vzdělání

1990maturita - Střední zdravotnická škola, obor zdravotní laborant
2007ukončeno pomaturitní specializační studium v oboru zdravotní laborant v úseku práce biochemie, Institut pro další vzdělávání zdravotnických pracovníků (IDVZP) v Brně.
Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru zdravotní laborant s platností do 23.7.2016
2009promoce Univerzita obrany Brno, Fakulta ekonomiky a managementu, obor řízení lidských zdrojů

 
Profesní historie

1990 - 1991zdravotní laborant, Nemocnice neodkladné péče Praha-západ
1991 - 1993zdravotní laborant, IKEM
1993 - 1997zdravotní laborant, Nemocnice Na Malvazinkách, Praha
1997 - 2001zdravotní laborant, OHBKT Ústřední vojenská nemocnice Praha
2001aktivace jako voják z povolání
2001 - 2009zdravotní laborant, 7.polní nemocnice AČR Hradec Králové
2009 - dosud
vedoucí laborant, ÚCL ÚVN Praha


Účast na zahraničních misích AČR

19996. polní nemocnice AČR, mise AFOR, Albánie (květen – srpen)
1999humanitární mise v zemětřesení postižené oblasti Turecka – Gölcük (srpen-listopad)
20026. polní nemocnice AČR,mise ISAF, Afganistan (květen – říjen)
20072. kontingent polní nemocnice, mise ISAF, Afganistan (srpen – prosinec)
20085. kontingent polní nemocnice, mise ISAF, Afganistan (červenec –prosinec)

 
Odborná angažovanost
Česká společnost klinické biochemie – členka
Společnost pro transfuzní lékařství – členka
Členka akreditační komise Ministerstva zdravotnictví

Přednášková činnost
Kongresy a pracovní dny ČSKB a STL ČR
Certifikovaný kurz Sestra v transfuzní službě

Jazyky
aktivně - angličtina STANAG 2, francouzština STANAG 1

PDFTiskEmail