973 208 333 e-podatelna

Elektronická podatelna ÚVN


E-mailová adresa Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript je určena pro příjem elektronických podání úředního charakteru.


Telefon973 208 167
Fax
224 316 223
E-mail

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Adresa ID datové schránkyb8mtp8k

Provozní doba podatelny ÚVN:
Pondělí až čtvrtek od 07.15 hod. do 13.30 hod. a od 14.00 hod. do 15.00 hod.
Pátek od 07.15 hod. do 13.30 hod.


Příjem písemností
Elektronická podatelna Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha (dále jen ÚVN) je určena pro příjem elektronických podání úředního charakteru prostřednictvím emailové adresy nebo datové schránky.

Příjem písemností probíhá 24 hod. denně. U každé písemnosti je zaznamenám čas a datum, kdy byla písemnost přijata.
U e-mailového podání okamžitě obdržíte potvrzení o přijetí.

Při elektronickém podání je nutné vždy vyplnit předmět dokumentu. Zaslání elektronického podání (e-mail, datová zpráva) se týká pouze jedné věci uvedené v předmětu elektronického podání.

V případě, že zpráva nebude z technických důvodů čitelná (např. porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem, a podobně), bude nepřijetí sděleno odesílateli zasláním zprávy.

Přijatá elektronická podání jsou předána do elektronického systému spisové služby ÚVN k dalšímu zpracování.


Podatelna přijímá písemnosti ve formátech:

Přípona souboru
Popis přípony souboru
pdf
Portable Document Format
doc
MS Word Document
rtf
Textový standard RTF
txt Prostý text (CP 852,1250)
docx MS Word Document
xls MS Excel Spreadsheet
xlsx
MS Excel Spreadsheet
jpg 
Joint Photographic
jpeg Joint Photographic
fo
602XML Filler dokument
zfo 602XML Filler dokument

Příjem v ostatních formátech je omezen technickými možnostmi podatelny. Celková velikost příchozí zprávy zaslané pomocí e-mailu nebo datové schránky je omezena na 10 MB.Elektronická podatelna není určena pro objednávání pacientů, reklamní a nabídkové činnosti firem a jednotlivců.

Elektronická podání žádostí o pořízení výpisů, opisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace nebo o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím musí být vyplněna na předepsaném formuláři, viz níže uvedené odkazy.

Odkaz na předepsané formuláře:

Žádost a záznam o pořízení výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace


icon Ceník výpisu ze zdravotnické dokumentace, ceník kopírovacích služeb


Poučení pro žadatele:

Vlastní žádost o zdravotnickou dokumentaci zaslaná elektronickým podáním na elektronickou podatelnu ÚVN musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem uznávané certifikační autority, který umožňuje jednoznačnou identifikaci žadatele.

V případě, že tato žádost není podepsaná zaručeným elektronickým podpisem, nebude provedeno její vyřízení!


icon Žádost o poskytnutí informace (dle zákona 106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím)  


icon Ceník v souvislosti s poskyt. informací dle zákona č.106/1999 Sb.,o svob. přístupu k informacím

PDFTiskEmail