973 208 333 e-podatelna

ÚCL - účast v EHK


Oddělení klinické biochemie

icon Přehled zkoušek za období od 1. 1. do 31. 12. 2016

icon Přehled certifikátů za období od 1. 1. do 31. 12. 2016

icon Přehled zkoušek za období od 1.1. do 31.12.2015

icon Přehled certifikátů za období od 1.1. do 31.12.2015

icon Přehled zkoušek za období od 1. 1 . do 31. 12. 2014

icon Přehled certifikátů za období od 1. 1. do 31. 12. 2014

icon Certifikát č. 771/2014

icon Přehled zkoušek za rok 2013 

icon Přehled certifikátů za rok 2013

icon Certifikát č. 771/2013


Oddělení klinické mikrobiologie

icon Certificate of Participation

icon Potvrzení o účasti č. 786/2015

icon Certifikát č. 786/2015

icon Certificate of Participation

icon Potvrzení o účasti č. 786/2014

icon Certifikát č. 786/2014

icon Certificate of Participation

icon Potvrzení o účasti č. 786/2013

icon Certifikát  č. 786/2013


Oddělení hematologie a krevní transfuze

icon Přehled certifikátů a zkoušek za období 1. 1. do 31. 12. 2016

icon Přehled zkoušek za období od 1.1. do 31.12.2015

icon Přehled certifikátů za období od 1.1. do 31.12.2015

icon Osvědčení o účasti - HKG2/14 - Hemokoagulace

icon Přehled zkoušek OHKT za období od 1. 1 . do 31. 12. 2014

icon Přehled certifikátů za období OHKT od 1. 1. do 31. 12. 2014

icon Přehled certifikátů za období od 1. 1. do 31. 12. 2014 - Transfuzní část

icon Přehled zkoušek za období od 1. 1 . do 31. 12. 2014 - Transfuzní část

icon Přehled certifikátů za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 - Imunohematologie

icon Přehled zkoušek za období od 1. 1. do 31. 12. 2014 - Imunohematologie

icon Certificate Virus genome detection Sept. 2014

icon Osvědčení o účasti - Cyklus EHK: IH4/14 - Imunohematologie

icon Osvědčení o účasti - D Dimery - 30.5.2014

icon Přehled certifikátů za rok 2013

icon Osvědčení o účasti - nátěr periferní krve

icon Osvědčení o účasti - Hodnocení nátěru periferní krve

icon Osvědčení o účasti - Imunohematologie

icon Osvědčení o účasti - Imunohematologie II.

icon Osvědčení o účasti - D Dimery

icon Certifikát - Imunohematologie

icon Certifikát - Imunohematologie II.

icon Certifikát - Imunohematologie III.

icon Certifikát č. 243/2013

icon Potvrzení o účasti č. 243/2013

icon Osvědčení o účasti - Sedimentační rychlost erytrocytů

icon Osvědčení o účasti - Nízkomolekulární heparin

icon Osvědčení o účasti - Retikulocyty na analyzátoru

icon Osvědčení o účasti - Hemakoagulace speciální

icon Osvědčení o účasti - 3xPDFTiskEmail