973 208 333 e-podatelna

Protikorupční program Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha má vytvořený protikorupční program zaměřený na účinné předcházení a efektivní zabraňování korupčnímu jednání v podmínkách ÚVN.  Koordinátorem programu je úsek náměstka ředitele, který také řeší podaná oznámení upozorňující na podezření z korupčního jednání.  

Protikorupční prostředí v ÚVN

Protikorupční prostředí v ÚVN je vytvářeno především:

 • permanentním posilováním morální celistvosti zaměstnanců ÚVN

 • průběžným a aktivním propagování etických a morálních zásad

 • nastavením důvěryhodného systému, který umožňuje oznámení podezření na korupční jednání

 • transparentností a zpřístupňováním informací o nakládání s veřejnými prostředky

 • protikorupčním programem, který zahrnuje analýzu případných korupčních rizik, kontrolu, pravidelné roční vyhodnocování účinnosti a dopadů interního protikorupčního programu ÚVN a případnou aktualizaci


Oznámení podezření na korupční jednání

V případě, že má osoba důvodné podezření na korupční jednání v ÚVN, má možnost podat oznámení o podezření na korupční jednání:

 • osobně nebo písemnou formou:
  Náměstek ředitele
  U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

 • telefonicky – protikorupční linka: 973 208 522

 • oznámení podané e-mailem – email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

ÚVN se bude každým oznámením zabývat, je upřednostňováno osobní oznámení. Aby bylo možné prověřit důvodnost oznámení na podezření z korupčního jenání potřebujeme, aby oznamovatel poskytl informace aktuální, konkrétní a ověřitelné a zanechal kontaktní údaje, které pochopitelně budeme považovat za přísně důvěrný údaj. Připomínáme jen, že v průběhu šetření jsme povinni respektovat presumpci neviny a ochranu osobních údajů.
Lhůta pro vyřízení oznámení je do 30kalendářních dnů ode dne doručení; ve zvlášť závažných případech může být tato lhůta prodloužena o dalších 30 dnů.  

Transparentnost a zpřístupňování informací o veřejných prostředcích.
Transparentní zveřejňování a zpřístupňování informací o nakládání s veřejnými prostředky a s majetkem státu v podmínkách ÚVN umožňuje veřejnou kontrolu a zároveň zvyšuje pravděpodobnost odhalování možného korupčního jednání.


Životopisy vedoucích pracovníkůtelefon
e-mail
prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph. D.
+420 973 202 712 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. Radim Šenk, MBA, FCCA +420 973 202 708 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
MUDr. Ivan Jeřábek +420 973 208 397 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Mgr. Lenka Gutová, MBA +420 973 202 714 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. Radka Kejmarová, MBA +420 973 208 398 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. +420 973 202 901 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
plk. Ing. Zdeněk Brabec, Ph. D. +420 973 208 522 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. Petr Lédr +420 973 202 725 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. Jiří Hájek +420 973 202 832 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
JUDr. Tereza Jonáková +420 973 202 716 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. Vladimír Tošer +420 973 208 396 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Mgr. Jitka Zinke +420 973 203 554 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. Eva Kolářová
+420 973 208 551
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


PDFTiskEmail