973 208 333 e-podatelna
 • Zdravá nemocnice podporující zdraví

  ÚVN jako organizace zapojená do mezinárodní sítě nemocnic a organizací poskytujících zdravotní služby podporující zdraví integruje v rámci činnosti nemocnice procesy podpory zdraví pacientů a zaměstnanců s cílem získat jejich větší kontrolu nad vlastním zdravím a přispět k jeho zlepšení. Číst dál...
 • Podpora zdraví pacientů

  Podpora zdraví spočívá v opatřeních zaměřených na vzdělávání a prevenci onemocnění. Mezi prevencí onemocnění a podporou zdraví jsou však zásadní rozdíly. Výraz „prevence onemocnění“ odkazuje na prevenci konkrétních onemocnění (např. srdečních chorob, plicních chorob, alergií), zatímco výraz „podpora zdraví“ označuje zlepšování celkového zdraví, tak jak je vnímáno jednotlivcem tj. kvalitu života vztaženou ke zdraví. Číst dál...
 • Podpora zdraví zaměstnanců

  Program Zdravé nemocnice v ÚVN je orientován vedle podpory zdraví pacientů a veřejnosti též na podporu zdraví zaměstnanců s cílem uspokojit požadavky nemocničního personálu, vystaveného v průběhu poskytování zdravotních služeb fyzickému a psychickému stresu a umožnit jim tím získat větší kontrolu nad svým zdravím a přispět k jeho zlepšení. Číst dál...
 • Podpora zdraví veřejnosti

  Spolupráce s Městskou částí Prahy 6, Zdravá nemocnice – Zdravé město, Regionální plán podpory zdraví, Pořádáme pravidelné zdravotně preventivní akce pro veřejnost. Číst dál...

Zdravá nemocnice podporující zdraví

„Zdraví je lidmi utvářeno a prožíváno v lokálním rámci jejich každodenního života, tam kde se učí, pracují, baví se a milují.“

Ottawská charta

ÚVN jako organizace zapojená do mezinárodní sítě nemocnic a organizací poskytujících zdravotní služby podporující zdraví
International Network of Health Promoting Hospitals and Health Services

integruje v rámci činnosti nemocnice procesy podpory zdraví pacientů a zaměstnanců s cílem získat jejich větší kontrolu nad vlastním zdravím a přispět k jeho zlepšení.

V ČR je koordinační institucí Ministerstvo zdravotnictví a koordinátorem národní sítě s přesahem do mezinárodní spolupráce Odbor zdravotních služeb resp. Oddělení kvality zdravotních služeb.

Světová zdravotnická organizace téměř před dvěma desítkami let iniciovala projekt Podpory zdraví v nemocnicích, jehož cílem je vést nemocnice k tomu, aby kladly větší důraz na podporu zdraví a prevenci nemocí, spíše než na samotné diagnostické a léčebné služby. Strategie nemocnic podporujících zdraví je zaměřena na uspokojení tělesných, duševních a sociálních požadavků rostoucího počtu chronicky nemocných pacientů a seniorů, uspokojení požadavků nemocničního personálu, vystaveného fyzickému a psychickému stresu a v neposlední řadě splnění  požadavků veřejnosti a životního prostředí.

PDFTiskEmail