973 208 333 e-podatelna
 • Zdravá nemocnice podporující zdraví

  ÚVN jako organizace zapojená do mezinárodní sítě nemocnic a organizací poskytujících zdravotní služby podporující zdraví integruje v rámci činnosti nemocnice procesy podpory zdraví pacientů a zaměstnanců s cílem získat jejich větší kontrolu nad vlastním zdravím a přispět k jeho zlepšení. Číst dál...
 • Podpora zdraví pacientů

  Podpora zdraví spočívá v opatřeních zaměřených na vzdělávání a prevenci onemocnění. Mezi prevencí onemocnění a podporou zdraví jsou však zásadní rozdíly. Výraz „prevence onemocnění“ odkazuje na prevenci konkrétních onemocnění (např. srdečních chorob, plicních chorob, alergií), zatímco výraz „podpora zdraví“ označuje zlepšování celkového zdraví, tak jak je vnímáno jednotlivcem tj. kvalitu života vztaženou ke zdraví. Číst dál...
 • Podpora zdraví zaměstnanců

  Program Zdravé nemocnice v ÚVN je orientován vedle podpory zdraví pacientů a veřejnosti též na podporu zdraví zaměstnanců s cílem uspokojit požadavky nemocničního personálu, vystaveného v průběhu poskytování zdravotních služeb fyzickému a psychickému stresu a umožnit jim tím získat větší kontrolu nad svým zdravím a přispět k jeho zlepšení. Číst dál...
 • Podpora zdraví veřejnosti

  Spolupráce s Městskou částí Prahy 6, Zdravá nemocnice – Zdravé město, Regionální plán podpory zdraví, Pořádáme pravidelné zdravotně preventivní akce pro veřejnost. Číst dál...

Podpora zdraví zaměstnanců

Program Zdravé nemocnice v ÚVN je orientován vedle podpory zdraví pacientů a veřejnosti též na podporu zdraví zaměstnanců s cílem uspokojit požadavky nemocničního personálu, vystaveného v průběhu poskytování zdravotních služeb fyzickému a psychickému stresu a umožnit jim tím získat větší kontrolu nad svým zdravím a přispět k jeho zlepšení. Podpora zdraví na pracovišti snižuje počet nákladných krátkodobých absencí.

Zdravý a duševně vyrovnaný personál má lepší předpoklady poskytovat kvalitní a bezpečnou péči pacientům.


Program pro zaměstnance

 • Vzdělávání v oblastech, které mohou zásadně ovlivnit zdraví zaměstnanců (bezpečnost a ochrana zdraví při práci, prevence poranění, správné postupy v hygieně rukou, škola zad, manipulace s těžkými břemeny).
 • Oblast pracovního lékařství – vstupní a periodické lékařské prohlídky, očkování
 • Regenerace pracovních sil – preventivní a rehabilitační programy na Oddělení rehabilitace, možnost využití tělocvičny, posilovny, sauny, solária nebo plaveckého bazénu, pravidelné kondiční cvičení
 • Specializované poradny – odvykání kouření, výživová poradna, poradna odvykání jiných závislostí
 • Podpora duševního zdraví - řešení a zvládání složitých životních situací, problémů souvisejících s pracovním výkonem případně se závislostmi, nabídka krizové pomoci  ( řešení problémů ve spolupráci kaplan, psycholog a psychiatr), psychologické poradenství, psychosociální výcvik, výcvik speciální práce s agresivním pacientem,
 • Duchovní služba
 • Další benefity podporující zdraví - nabídka zvýhodněných cen pro zaměstnance v oční optice, veřejné lékárně a prodejně zdravotnických potřeb, příspěvky z Fondu kulturních a sociálních potřeb pro zaměstnance na rekreace nebo vitamíny/očkovací látky, příspěvky na rekreace, tábory a sportovní aktivity pro děti do 18 let věku, závodní stravování dotované z příspěvků z fondu FKSP – možnost výběru dietní stravyTým pro podporu zdraví

Tým pracovníků ÚVN je poradním orgánem managementu pro oblast podpory zdraví. Úkolem týmu je především plánovat a organizovat akce a činnosti podporující fyzické zdraví zaměstnanců a osvětové akce pro veřejnost.

PDFTiskEmail