973 208 333 e-podatelna

Dokumenty předkládané k posouzení výzkumných projektů zadávaných ÚVN

  1. Žádost o vyjádření EK ÚVN

  2. Dotazník EK ÚVN k předkládaným dokumentům (icon ke stažení zde)

  3. Předběžný souhlas s prováděním studie (icon ke stažení zde)

  4. Popis projektu včetně postupu při náboru subjektů hodnocení

  5. Text informací pro subjekty hodnocení a informovaného souhlasu (icon dle KHL 22 verze 1 ke stažení zde)
    Pokud individuální výzkum spočívá ve vytvoření registru údajů o léčbě, je třeba pacientovi, jehož údaje budou shromaždovány, předložit informaci a informovaný souhlas splňující náležitosti podle zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  6. Životopis zkoušejícího + spoluzkoušejících

  7. Zhodnocení rizik a návrh na pojištění subjektů hodnocení a nebo zdůvodnění , že pojištění projetku není třeba

  8. V případě sponzorovaného výzkumu/studie soukromým sektorem  - uvést kontaktní adresu na sponzora + fakturační údaje

PDFTiskEmail