973 208 333 e-podatelna

Přednosta Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN

 

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.


alt


Profesní historie:

1998 – dosudvedoucí subkatedry neurochirurgie IPVZ
1997 – dosudpřednosta neurochirurgické kliniky 1.LF KU a ÚVN
1994-1997primář neurochirurgického oddělení FN Motol
1996-1997primář neurochirurgického odělení Masarykovy nemocnice Ústí n.L
1988-1996zástupce primáře tamtéž
1978 -1987sekundární lékař neurochirurgického oddělení Krajské nemocnice Ústí n.L.
LF UK 1973-1978(FDL KU 1.-3. ročník, LF KU Plzeň 4.-6.ročník)

 
Vzdělání:

1998školitel, celkem 6 stud

VR 2.LF KU 1995-1998

VR 1.LF KU 2004

VR PCP 1998-dosud

VR MZ 1994-2002,  předseda komise 04 1994-1998

VR MZ 2010- dosud, člen komise 04 (chirurgické obory)

Koordinační rada expertů vlády ČR, předseda komise “Zdraví” 2011-2012
1998-dosudčlen komise neurověd
1996-1997člen atestační komise neurochirurgie, 1998-2011 předseda
1981-2012kratší pobyty na klinikách Pécs, Budapest, Greifswald, Erfurt, Moskva, Erlangen, Zurich, St.Louis, San Francisko, Boston, Verona, Bonn, Bristol, Londýn, Glasgow, Paříž, Barcelona, Florencie, Lyon, Groningen, Utrecht, Nagoya, Astana.

ČLK, licence číslo 19160/40

Řešitel a spoluřešitel 32 grantů IGA, cena ministra 2005 projects

Mezinárodní studie – CRASH, STICH, ACST, ISAT, Alkermes, ARC.

Klinika má akreditaci výukového programu UEMS/JRAACa splňuje kritéria evropských standardů excelence ve vzdělávání v neurochirurgii (od 2003)
-    277 publikací (příloha)

417 abstrakt

zhruba 500 přednášek, 100 zvaných (16 v roce 2012)
1988-1989research fellowship, Barrow Neurological Institute, Phoenix, Arizona  Dr.RF Spetzler.
1987atestace z neurochirurgie

Kandidát věd 1998 (Experimentální poranění míchy, FDL KU)

Habilitace 1993 (Akutní chirurgie aneuryzmat, 2.LF KU)

Doktorát věd 1998 (Arteriovenózní malformace mozku, 1.LF KU)

Profesura 2002 (Chirurgické a intervenční léčení ischemie mozku, 1.LF KU)
1981-1985Kurzy Evropské Asociace Neurochirurgických společností ukončené zkouškou
19811.atestace z chirurgie

Odborná angažovanost:
Česká neurochirurgická společnost 1978-dosud, 1988-2002 sekretář,  2002-2010 předseda
Česká společnost pro neurovědy (člen výboru 1994-2004)
Česká neurologická společnost (člen výboru 1996-2000)
Česká společnost traumatologická
Česká spondylochirurgická společnost
1993-1996 delegate ČNCHS ve World Federation of Neurosurgical Societies, od 2009 delegát EANS tamtéž
1994-2007 český delegát v Training Committeee Evropské Asociace Neurochirurgických společností.  1998-2002 člen  Auditing Committee  EANS. 2003-2007 vicepresident EANS. 2007 –2011 předseda Training Committee EANS. 2010-2011 – EANS president elect, 2011- EANS president
2001- 2007 člen výboru Evropské společnosti baze lební, 2005-2007 president elect, 2007-2009 ESBS president
American Association of Neurological Surgeons
Congress of Neurological Surgeons
Německá Akademie neurochirurgů (zvolen 2005)
Světová Akademie neurochirurgů (zvolen 2010)
Zakládající člen České lékařské akademie
Česká entomologická společnost při AV ČR
Redakční rada Bolest 2006-dosud
Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie 1997-dosud
Acta Neurochirurgica 2007-dosud
Advances and Technical Standards in Neurosurgery 2007-dosud
Advisory Board Surgical Neurology, Neurosurgery, Central European J of Neurosurgery, World Neurosurgery
recenzní činnost pro všechny výše uvedené časopisy a Stroke, British Journal of Neurosurgery, Spinal Cord
Neuroonkologická sekce České onkologické společnosti (místopředseda)

Ocenění:
medaile a vyznamenání ministerstva obrany, senátu ČR,  ministerstva zdravotnictví a Univerzity Karlovy

Pořádání odborných akcí:
Kuncův memoriál pravidelně, Pracovní dny ČNNCH 1998 a 2009, Sjezd Klinických neurověd 2001, Kongres České spondylochirurgické společnosti 2005, spinální kurz Světové Asociace Neurochirurgických Společností 2003, kurz EANS 2001, 2003, 2005, 2007, Wintermeeting EANS 2005, Kongres Evropské Společnosti Baze Lební 2007, kurz EANS 2013 a plánován Kongres EANS 2014.

Grantová činnost:
Od roku 2001
Hlavní řešitel 15 grantů  (IGA MZ ČR,  LF UK)
Spoluřešitel 20 grantů (IGA MZ ČR, LF UK,  Ústav informatiky AV ČR)
2005 – Cena ministra obrany za grant týkající se korelace diagnoastiky a morfologie u stenóz krkavice
Účastník šesti mezinárodních studií jako Principal Investigator za ČR.

                        

PDFTiskEmail