973 208 333 e-podatelna

Speciální práce s pacientem - syndrom vyhoření - 1. února 2017

Ústřední vojenská nemocnice  - Vojenská fakultní nemocnice Praha, Oddělení Psychologie Vás zve na jednodenní kurz Speciální práce s pacientem - syndrom vyhoření

Datum: 1. února 2017 od 8.50 do 14.00 hodin/středa 

Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, oddělení psychologie, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02

Hodnoceno 4 kreditními body

Cena kurzu: 500 .- Kč

Platbu posílejte na:
č.ú.: 32123881/0710 ČNB
var.sym.00600119

Přihláška kliknout zde 


V případě zájmu volejte Mgr. Marie Rumlová tel. 725 768 428

Celková hodinová dotace kurzu je 6 hodin. (4 kreditní body)

Akce hodnocena 4 kreditními body dle vyhlášky č.423/2004 Sb.§3,pod . Každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Kapacita kurzu: 8 účastníků      

Kurz je odborně veden oddělením psychologie ÚVN, primář PhDr.Jiří Klose.


Program:  

  1. Krize –vymezení pojmů, Stres a tělo
  2. Syndom vyhoření – příznaky, vývoj i průběh
  3. Systém obrany těla, relaxační techniky
  4. Nácvik metody – různé části těla  
  5. Využití metody pro pacienty, vhodnost volby v jednotlivých případech                                                                                                                      

Lektoři:

Dagmar Jančová
psychoterapeutka , nyní pracuje v centru krizové intervence (Bohnice), absolventka mnoha kurzů psychoterapie, práce s tělem, neverbálních technik komunikace. Samostatně vede kurzy relaxačních technik, práce s napětím, intenzivní relaxační trénink.


Mgr.Marie Rumlová
vrchní sestra oddělení psychologie ÚVN, absolventka kurzů relaxačních technik, práce s tělem, krizové intervence, edukační specialista v oblasti psychologie. Pracuje s klienty na lůžku během hospitalizace a věnuje se i skupinovým a individuálním relaxacím.
Společná práce na kurzu pro sestry trvá již šestnáct let


HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK:

8,30-8,50PREZENCE ÚČASTNÍKŮ   

8,50-9,00
ZAHÁJENÍMgr.M.Rumlová
9,00-10,30STRES, BURN – OUT SYNDROM – VYMEZENÍ POJMŮ
SYMPTOMY
Mgr.Marie Rumlová
Dagmar Jančová
10,30-10,45PŘESTÁVKA   

10,45-12,15MAPOVÁNÍ VZNIKU NEGATIVNÍCH REAKCÍ U KLIENTA I U PERSONÁLU
MODELOVÁ SITUACE
DYNAMIKA
PRÁCE S TĚLEM
Mgr.Marie Rumlová
Dagmar Jančová
12,15-13,00
OBĚD + dotazník   

13,00-14,30
PRÁCE S OSOBNÍ HRANICÍ – CVIČENÍ (VLASTNÍ LIMITY)
JAK SE ZBAVIT VLASTNÍHO POCITU AGRESE A ZLOBY (PREVENCE BURN-OUT SYNDROMU)
NÁCVIK JACOBSONOVY PROGRESIVNÍ RELAXACE
PREVENCE KONFLIKTU
Mgr.Marie Rumlová
Dagmar Jančová
14,30-14,50DISKUZE, ZÁVĚREČNÉ KOLEČKO
Mgr.Marie Rumlová
Dagmar Jančová
14,50-15,00
PŘEDÁNÍ POTVRZENÍ O ÚČASTI A ZÁVĚRMgr.M. Rumlová

  
 


PDFTiskEmail