973 208 333 e-podatelna

Pro dárce krve

seznam článků
Pro dárce krve
Kde začit?
Kdo může darovat?
Kdy a kde lze darovat?
Jak probíhá odběr?
Oceňování dárců krve
Všechny strany


A3 Umístění: budova A, vchod A3 pro dárce krve


Typy odběrů:

Odběry plné krve:

Běžný způsob darování krve, kdy se odebere 450 ml plné krve během 5-10 minut. Odebraná krev se následně rozdělí na erytrocyty (červené krvinky) a plazmu. Odběry jsou plně monitorovány na speciálních odběrových vahách, které mj. zaručují dokonalé promísení odebírané krve s protisrážlivým a konzervačním roztokem.

Odběry krevních složek metodou přístrojové aferézy :
dvojitá erytrocytaferéza

(Odběr 2 jednotek erytrocytů - červených krvinek- s návratem plazmy, tj. celkový odebraný odběr je shodný jako při odběru plné krve. Odběr trvá do 40ti min., započítává se jako 2 odběry, darovat tímto způsobem je možné 3x ročně v intervalu 4 měsíců.). Tuto moderní odběrovou metodu provádíme na separátorech krevních složek Haemotetics MCS+, v odběrovém středisku Louny je separátor Fenwal Alyx. Tyto odběry jsou určeny pro získávání erytrocytů nedostatkových krevních skupin, zejména 0 negat. , případně dalších podle aktuální potřeby.

Přístrojová plazmaferéza

(Odběr 660 ml plazmy, tj. tekuté součásti krve s návratem erytrocytů - červených krvinek). Odběr trvá cca 30 min., započítává se jako 1 odběr, darovat tímto způsobem je možné v intervalu 14 dnů. K darování plazmy zveme dárce všech krevních skupin.

Odběrové dny (kdy mohou dárci krve u nás darovat krev nebo její složky):

Sdělení pro dárce

Informace pro dárce na odběrovém středisku Mělník:

Vážení dárci,
od 1. dubna 2016 bude otevřen na OS Melnik další odběrový den a to každý pátek. Odebírat budeme pouze plazmu a to po předchozím objednání přes obj. system quantima nebo telefonicky v evidenci darců na Mělníku.
Děkujeme

Informace pro dárce na odb.středisku LOUNY:

S platností ihned zrušeno SMS zvaní dárců na plnou krev. Pondělí + středa odběry dárců plné krve bez omezení.


Důležité kontakty:

Funkce
Jméno
telefon
E - mail
Budova
Kartotéka dárců krve
Blanka Roučková
Jana Minaříková
973203217
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
vchod A3
Lékař
MUDr. Jaroslava Urbanová
973203207
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Vchod A3
Odběrové středisko Louny

415620236

NsP Louny
Odběrové středisko Jilemnice
Olga Černovská
481551159

MMN Jilemnice


PDFTiskEmail