973 208 333 e-podatelna

Pro dárce krve

seznam článků
Pro dárce krve
Kde začit?
Kdo může darovat?
Kdy a kde lze darovat?
Jak probíhá odběr?
Oceňování dárců krve
Všechny strany


A3 Umístění: budova A, vchod A3 pro dárce krve


Typy odběrů:

Odběry plné krve:

Běžný způsob darování krve, kdy se odebere 450 ml plné krve během 5-10 minut. Odebraná krev se následně rozdělí na erytrocyty (červené krvinky) a plazmu. Odběry jsou plně monitorovány na speciálních odběrových vahách, které mj. zaručují dokonalé promísení odebírané krve s protisrážlivým a konzervačním roztokem.

Odběry krevních složek metodou přístrojové aferézy :
dvojitá erytrocytaferéza

(Odběr 2 jednotek erytrocytů - červených krvinek- s návratem plazmy, tj. celkový odebraný odběr je shodný jako při odběru plné krve. Odběr trvá do 40ti min., započítává se jako 2 odběry, darovat tímto způsobem je možné 3x ročně v intervalu 4 měsíců.). Tuto moderní odběrovou metodu provádíme na separátorech krevních složek Haemotetics MCS+, v odběrovém středisku Louny je separátor Fenwal Alyx. Tyto odběry jsou určeny pro získávání erytrocytů nedostatkových krevních skupin, zejména 0 negat. , případně dalších podle aktuální potřeby.

Přístrojová plazmaferéza

(Odběr 660 ml plazmy, tj. tekuté součásti krve s návratem erytrocytů - červených krvinek). Odběr trvá cca 30 min., započítává se jako 1 odběr, darovat tímto způsobem je možné v intervalu 14 dnů. K darování plazmy zveme dárce všech krevních skupin.

Odběrové dny (kdy mohou dárci krve u nás darovat krev nebo její složky):

Sdělení pro dárce

Informace pro dárce na odběrovém středisku Mělník:

Vážení dárci,
od 1. dubna 2016 bude otevřen na OS Melnik další odběrový den a to každý pátek. Odebírat budeme pouze plazmu a to po předchozím objednání přes obj. system quantima nebo telefonicky v evidenci darců na Mělníku.
Děkujeme

Informace pro dárce na odb.středisku LOUNY:

S platností ihned zrušeno SMS zvaní dárců na plnou krev. Pondělí + středa odběry dárců plné krve bez omezení.


Důležité kontakty:

Funkce
Jméno
telefon
E - mail
Budova
Kartotéka dárců krve
Blanka Roučková
Jana Minaříková
973203217
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
vchod A3
Lékař
MUDr. Jaroslava Urbanová
973203207
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Vchod A3
Odběrové středisko Louny

415620236

NsP Louny
Odběrové středisko Jilemnice
Olga Černovská
481551159

MMN Jilemnice


ImageNejprve musí začít každý u sebe. Darování krve je veskrze lidský čin, kdy při vědomí, že lidská krev je dosud (a ještě dlouho bude) nenahraditelnou tekutinou, nutnou k navrácení zdraví a záchraně životů, by rozhodování o tom, zda krev darovat nebo ne, nemělo být příliš složité.

Důležitým rozhodovacím kritériem jsou samozřejmě zdravotní a věkové limity pro dárcovství krve a také dostupnost transfuzní stanice nebo odběrového střediska dárců krve. V následujících řádcích chceme všem potenciálním dárcům toto rozhodování ulehčit.

Na OHBKT ÚVN se lze přihlásit i do registru dárců kostní dřeně. Pro zájemce o podrobné informace doporučujeme navštívit www.kostnidren.cz.


Kritéria způsobilosti dárce:

ImageZpůsobilost dárce krve a jejích složek posuzuje lékař při splnění základních předpokladů k dárcovství a to na základě rozboru anamnézy (zdravotní minulosti dárce), základního lékařského vyšetření a laboratorního vyšetření. V případě pochybnosti o způsobilosti dárce se vyšetření rozšíří.

Darovat krev v ČR může každá zdravá osoba ve věku 18 - 65 let. Dárce nemusí být občan ČR, ale měl by zde mít alespoň dlouhodobý pobyt a v každém případě s ním musí být možná dobrá komunikace v češtině.

Darovat krev nemohou osoby, které v minulosti prodělaly infekční žloutenku, zejména typu B nebo C, syfilis, tuberkulosu, břišní tyfus, některé tropické choroby. Po jiných infekčních chorobách jsou z dárcovství vyřazeny pouze dočasně (1 - 2 roky po úzdravě) - např. infekční žloutenky typu A, infekční mononuklesoa, brucelosa, boreliosa, kapavka a pod. Při neinfekčních chorobách různých orgánů (srdce, plíce, trávicí trakt, ledviny, játra a pod) jsou dárci zpravidla vyřazování dočasně nebo trvale, podle závažnosti onemocnění. V každém případě nemohou darovat krev osoby s nádorovým postižením. Po chirurgických výkonech je možné darovat krev podle závažnosti zpravidla do 6ti měsíců. Trvale vyřazeni jsou dále lidé s cukrovkou, těžkými formami alergie, lidé trpící epilepsií, hemofilici a osoby, které byli v minulosti léčeni hormony hypofýzy (podvěsku mozkového ) - např. růstovým hormonem..

Z dárcovství jsou též vyloučeny osoby ze skupin se zvýšeným rizikovým chováním, zejména vzhledem k nákaze HIV, jako jsou osoby provozující prostituci, závislé na drogách a alkoholu, ale též muži, kteří provozují vzájemný pohlavní styk.

Podle současných pravidel ženy mohou darovat plnou krev nejvýše 4 x do roka a muži 5 x do roka, nejkratší interval mezi odběry je 8 týdnů. Jeden odběr plné krve činí 450 ml.

Věková ani anamnestická kritéria se nerespektují u dárců vlastní krve, tj. krve na autotransfuzi. Zde jediným kriteriem je vlastní schopnost dárce krev si darovat, tj. aby odběr krve dárce - pacient snesl.

Co se týče odběrů plazmy metodou plazmaferézy, tak zde pro výběr dárců platí stejná pravidla jako pro dárce plné krve, rozdílná je pouze četnost odběrů, která se řídí celkovým objemem odebrané plazmy za rok, tj. max. 25 l plazmy za rok. Při jednom odběru se odebírá 600 - 850 ml plazmy a doporučený interval mezi 2ma odběry plazmy jsou 2 týdny. Minimální interval mezi odběrem plazmy a následným odběrem plné krve jsou 2 dny, v opačném pořadí pak 1 měsíc.

Odběry buněk na separátoru, jmenovitě krevních destiček, se mohou provádět nejvýše 2 za týden, celkový počet odběrů nemá přesahovat 48 za rok.

Odběr červených krvinek metodou dvojité erytrocytoferézy je limitován vyšší vstupní hodnotou červeného krevního barviva hemoglobinu, hmotností dárce 70 a více kg a počtem takových odběrů minimálně 3 x za rok, s minimálním intervalem 4 měsícePřehled odběrů pro měsíc leden 2017 v jednotlivých odběrových centrech a výjezdních místech

Sdělení pro dárce

Informace pro dárce na odběrovém středisku Mělník:

Vážení dárci,
od 1. dubna 2016 bude otevřen na OS Melnik další odběrový den a to každý pátek. Odebírat budeme pouze plazmu a to po předchozím objednání přes obj. system quantima nebo telefonicky v evidenci darců na Mělníku.
Děkujeme

Informace pro dárce na odb.středisku LOUNY:

S platností ihned zrušeno SMS zvaní dárců na plnou krev. Pondělí + středa odběry dárců plné krve bez omezení.


Praha

Adresa
Kontakt
Čas
Odběrové dny
ÚVN - OHKT
ÚVN, U Vojenské nem. 1200
Kartotéka
tel. 973203217
7.00 - 10.30  plná krev (bez objednání)PO - PÁ


7.00 - 13.00 plazmaferézy - objednaníPO - PÁ


11.00 - 12.00 AUTOTRANSFUZEPO - PÁ


Dárci na plazmu se objednávají pomocí objednávkového systému (nebo telefonicky)
Louny

AdresaKontaktČasOdběrové hodiny
NsP Louny
Rybalkova ul. 440 01 Louny
Kartotéka
tel. 415620236
7.00 - 9.30 plná krev PO,ST


7.00 - 12.00 plazmaferézyPO,ST,ČT


7.00 - 11.00 plazmaferézy


Dárci na plazmu se objednávají pomocí objednávkového systému (nebo telefonicky)

Dárci na odběr plné krve bez omezení


Jilemnice

AdresaKontaktČasOdběrové dny
Masarykova městská nemocnice Jilemnice
Metyškova ul. 465, 51415 Jilemnice
Kartotéka
tel. 481551159
7.00 - 9.00 plná krevÚT


7.00 - 10.00  plazmaferézyST, ČT, PÁ


Dárci na plazmu se objednávají pomocí objednávkového systému (nebo telefonicky)


Plná krev - pouze dárci pozvaní pomocí SMS nebo prvodárci

Mělník

AdresaKontaktČasOdběrové dny
Nemocnice Mělník
Budova OPP Podolí
Kartotéka
tel.:601362328
7.00 - 10.00 plná krevÚT + ČT
pracoviště Podolí
Bezručova 715

10.00 + 11.00 vč. plazmaferézy


7.00 - 11.00 pouze plazmaferézyST + PÁ


Dárci na plazmu se objednávají pomocí objednávkového systému (nebo telefonicky)


Plná krev - zvaní dárci


Výjezdy:

NH Hotels
Praha 5 - Smíchov
7.30 - 11.30
12. 1. 2017
FarkansovaxPartners
Praha 1 - Florentinum
7.30 - 11.30
19. 1. 2017
Fa medtronic Cechia
Praha 9 - Prosek
7.30 - 11.30
26. 1. 2017

ImagePřed odběrem krve nebo jejích složek není vhodné 24 hod předem pít ve větším množství alkohol a jíst tučná jídla, stejně tak není vhodná ani velká fyzická námaha (sportovní výkon a pod.).

Na druhou stranu není vhodné se na vlastní odběr dostavit nalačno, např. ráno je dobrá lehká netučná snídaně, a zejména dostatek tekutin.

K odběru je nutné si přinést s sebou průkaz totožnosti, opakovaní dárci by neměli zapomenout legitimaci dárce krve.


Postupy při odběrech dárců krve:

Uvedeme si obecně používané postupy při odběrech dárců plné krve, protože speciálním odběrů, zejména plazmaferézám, bude věnována samostatná kapitola.

ImageDárce, který se dostaví na transfuzní oddělení, se nejprve zaregistruje v kartotéce. Pokud dosud krev nedaroval (nebo nedaroval na dotyčné transfuzní stanici), vyplní si podrobný dotazník, je mu zavedena karta a je zadán do počítačového systému. Na některých pracovištích je dárce evidován pouze počítačem a papírové karty vůbec nevedou. Dále musí dárce podepsat tzv. "informovaný souhlas", tj. že souhlasí s provedením odběru, předepsaných vyšetření, že byl o celé proceduře řádně poučen a že souhlasí s tím, aby byl zařazen do národního registru dárců krve. Dále dárce potvrzuje, že nepatří mezi osoby s rizikovým chováním vzhledem k nákaze a přenosu infekčních onemocnění, zejména AIDS (tj. provozování prostituce, narkomanie, homosexualita a pod.). Bez podepsání tohoto informovaného souhlasu nemůže nikdo krev darovat.

V dalším kroku se dárce podrobí základnímu laboratornímu vyšetření - je mu proveden odběr ze žíly nebo z prstu na krevní obraz (kontroluje se zejména hodnota červeného krevního barviva - hemoglobinu) a dárci je změřena tělesná teplota.

S výsledky laboratorních testů jsou pak dárci zváni na vyšetření lékařem, který dárci změří tlak a puls a provede základní zběžné vyšetření a - to zejména - provede zhodnocení vyplněného dotazníku, tj. anamnézy. Je - li dárce způsobilý, poznamená to lékař do karty nebo do počítače a dárce může být odebrán. V opačném případě je též proveden záznam a lékař dárci doporučí další postup a informuje jej, jsou-li důvody vyřazení trvalé nebo dočasné a za jakých podmínek bude moci eventuelně krev v budoucnu darovat.

V mezidobí čekání na laboratorní výsledky a odběry je zpravidla dárcům podáváno malé občerstvení, jako čaj a pečivo. Jinak platí zásada, že na odběry by neměli dárci chodit nalačno, zejména ráno je vhodná lehká snídaně a hlavně se předem dostatečně napít. Jediné omezení, na které jsou dárci upozorňováni je, že den před odběrem by neměli jíst nic tučného a pít ve větším množství alkohol.

Vlastní odběr pak provádí odběrové zdravotní sestry ve zvláštní místnosti. Odběry s provádí zásadně do plastových vaků, které jsou na jedno použití. Zpravidla se nejedná o jednoduché vaky (ty se používají pouze na autotransfuze), ale o celé systémy troj, čtyř i vícečetných vaků, které jsou navzájem napojeny hadičkami a hadička vedoucí od odběrového vaku je zakončena jehlou. Tak je zaručeno, že celý proces odběru a zpracování krve se děje tzv. uzavřeným způsobem, kde jediný kontakt ze zevním prostředím je vpich jehly do žíly dárce.

Jeden odběr by neměl trvat déle než 10 minut. Protože v odběrovém vaku je 50 ml antikoagulačního roztoku, který slouží k zabránění srážení odebrané krve, je potřeba během odběru vak míchat, aby došlo k dokonalému promísení antikoagulans s odebíranou krví. To je možné provádět manuálně nebo pomocí speciálních odběrových vah, na které se vloží odběrový vak. Váhy po zahájení odběru a jejich spuštění pak automaticky míchají odběrový vak a současně měří hmotnost vaku. Po dosažení cílové (nastavené) hmotnosti automaticky zasvorkují odběrovou hadičku a přestanou míchat. Tímto zařízením je zajištěn jednak standardní objem všech odebíraných krví a jednak umožní jedné odběrové sestře odebírat více dárců najednou.

Po provedeném odběru sestra dárci ošetří místo vpichu a dárce se odebere na občerstvení, případně obdrží občerstvovací balíček.


ImageTransfuzní služba ve vyspělých zemích je založena na zásadách 1.národní soběstačnosti v krvi a 2. bezpříspěvkového darování krve. Tyto principy byly stanoveny kromě hlediska etického a dále, aby se krev nestala předmětem nežádoucího obchodu, zejména z důvodu bezpečnosti. V tomto ohledu hraje klíčovou roli princip bezpříspěvkových odběrů, protože pouze dárce, který není motivován přímou finanční částkou je z hlediska moderního pojetí dostatečně bezpečný.

Mezinárodně přijatou definici bezpříspěvkového darování krve zformulovala Liga červeného kříže a červeného půlměsíce a její znění je následující:
"Dobrovolní bezpříspěvkoví dárci krve jsou ti, kteří dávají krev, plazmu nebo další součásti krve ze své vlastní svobodné vůle, aniž za to dostali odměnu ve formě peněz nebo něčeho jiného, co může být považováno za ekvivalent peněz, například čas z pracovní doby přesahující čas nezbytný na cestu tam a zpět a na odběr samotný. Malé pozornosti, občerstvení a úhrada přímých cestovních výloh jsou s bezpříspěvkovým darování krve slučitelné".

V České republice morální oceňování bezpříspěvkových dárců krve provádí od roku 1960 Československý, resp. Český červený kříž a to několika stupni, podle počtu bezpříspěvkových odběrů:

Za 1. odběr je udělen odznak "kapka krve", za 10 odběrů bronzová plaketa prof. Janského, za 20 odběrů stříbrná plaketa a za 40 odběrů zlatá plaketa. Dále jsou udělovány zlaté kříže III. stupně za 80 odběrů, II. stupně za 120 odběrů a I. stupně za 160 odběrů.

Jako jeden odběr se od roku 1998 počítá shodně kterýkoli odběr krve nebo jejích složek, tj. odběr plné krve, stejně jako odběr plazmy nebo krevních destiček.

Dárce krve oceňuje tedy Český červený a kříž, a to vždy územní spolek podle bydliště dárce (trvalého nebo přechodného). Dárce krve ÚVN z Prahy oceňuje OS ČČK Praha 6+8+9, dárce krve z Loun, Žatce, Podbořan a Krásného Dvora OS ČČK Louny, dárce krve z Poděbrad a Městce Králové OS ČČK Nymburk apod.

PDFTiskEmail