Domů | 

Regulační poplatky


Od 1. ledna 2015 se hradí pouze poplatek za pohotovostní službu

Od 1. ledna 2015 jsou zrušeny poplatky za ambulantní ošetření a za lékařský předpis. Od 1. 1. 2015 zůstává pouze poplatek za pohotovostní službu ve výši 90 Kč. Tento poplatek můžete uhradit u platebních automatů v areálu nemocnice.

Pohotovostní služba je v sobotu, v neděli nebo ve svátek (po celých 24 hodin) a v pracovních dnech v době od 17.00 hod do 07.00 hod. pokud nedojde k následnému přijetí pojištěnce k hospitalizaci. Tento poplatek se hradí vždy pouze jednou za kalendářní den“.


Výběrová místa v ÚVN jsou:

  1. vstupní hala pavilonu CH2 + měnička
  2. čekárna pohotovostní a příjmové ambulance pavilonu CH2

Byl-li pojištěnec, který uhradil poplatek, vyšetřen na lékařské pohotovosti a poté přijat k hospitalizaci, upozorní jej lékař na možnost vrácení poplatku na příslušném místě.


Vracení poplatků

Vrácení lístku o zaplacení, který nebyl použit k úhradě regulačního poplatku je možné provést na informačním centru pavilonu CH2.

Nezaplacení poplatku


  1. Bude-li pojištěnec požádán o zaplacení poplatku a pojištěnec tento poplatek nezaplatí, bude požádán, aby tuto skutečnost písemně potvrdil. Do lékařské zprávy pak bude uvedeno, že pojištěnec odmítl uhradit regulační poplatek ve výši 90 Kč a dále bude požádán, aby toto odmítnutí písemně potvrdil.

  2. Odmítne-li neoprávněně pojištěnec zaplatit poplatek a současně odmítne tuto skutečnost písemně potvrdit nebo není-li toho pro svůj zdravotní stav schopen (např. pod vlivem omamných látek) bude tato skutečnost zaznamenaná do zdravotnické dokumentace.

  3. Nezaplatí-li pojištěnec regulační poplatek bude mu vystaven dlužní úpis (viz vzor), který je povinen ze zákona uhradit nejdéle do 8 kalendářních dnů. Pokud dlužní úpis nezaplatí, bude po něm dluh vymáhán právní cestou.


PDFTiskEmail