973 208 333 e-podatelna

Seznam členů Etické komise ÚVN


Seznam členů Etické komise ÚVN ustanovené k 1. 1. 2016


předseda Etické komise:

prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc.
lékař interní kliniky 1.LF UK a UVN
tel. 973 203 079
Gastroenterologie

zástupce předsedy Etické komise:

JUDr. Pavel Adam
advokátní kancelář
tel. 973 208 301
Právo a právní věda

členové Etické komise:

doc. MUDr. Ing. Jaroslav Plas
(dočasně pověřen výkonem činnosti předsedy Etické komise ÚVN)
lékař Neurochirurgické a neuronkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN
tel.č. 973 202 959
Obor: neurochirurgie

MUDr. Petr Hrabal
primář oddělení patologie
tel. 973 203 540
Patologická anatomie

MUDr. Zdeněk Šňupárek
zástupce primáře vojenského ústavu soudního lékařství
tel. 973 203 519
Soudní lékařství

MUDr. Jakub Černý
lékař kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1.LF UK a ÚVN
tel. 973 203 009
Anesteziologie a resuscitace

MUDr. Svatopluk Solař
lékař interní kliniky 1.LF UK a UVN
tel. 973 203 029
Diabetologie

MUDr. Libor Kameník
zástupce přednosty interní kliniky 1.LF UK a ÚVN
tel. 973 203 050, 973 203 026
Kardiologie

mjr. Mgr. Jan Blažek
kaplan ÚVN
tel. 973 208 262
Teologie

Mgr. Martina Němečková
odborný referent Oddělení vědeckých informací a klinických studií
tel. 973 208 565
Pedagogika a ošetřovatelství

MUDr. Tomáš Hnátek
lékař – zástupce přednosty pro vzdělávací a vědeckou činnost interní kliniky 1. LF UK a UVN
tel.č. 973 203 048
Obor:Kardiologie

plk. PhDr. Jiří Klose, Ph.D.
primář ústředního lékařsko-psychologického oddělení
tel. 973 203 470
Klinická psychologie

prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc
zástupce přednosty pro vzdělávací a vědeckou činnost chirurgické kliniky 2.LF UK a ÚVN
tel.973 202 916
Chirurgie

MUDr. Filip Kramář
zástupce přednosty pro sálový provoz neurochirurgické kliniky 1.LF UK a ÚVN
tel. 973 202 952
Neurologie

MUDr. Petr Výborný, CSc. FEBO
zástupce přednosty pro pedagogickou a vědeckovýzkumnou činnost Oční kliniky 1.LF UK
a ÚVN
tel. 973 203 189
Oftalmologie

Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.
tel. 224 917 479
Všeobecné praktické lékařství

tajemník Etické komise:

Mgr. Nina Veselá
Právní oddělení
tel. 973 203 760
fax: 973 203 550

zástupce tajemníka Etické komise:
Jana Šeráková
odborný referent – Odbor právní
tel.č. 973 208 401

Etická komise ÚVN  je nezávislým orgánem, který ustanovuje ředitel ústavu. Jedním z jejích hlavních úkolů je zabývat se problematikou klinického zkoušení léčiv a výzkumných projektů z hlediska pacientů a v souladu se zásadami GCP. Etická komise se ve své práci řídí platnými právními normami a vychází ze zásad Etické komise MZČR.

Etická komise zasedá 1x měsíčně - třetí pondělí v kalendářním měsíci.

Výše poplatků za projednání klinického hodnocení:

1.
Posouzení a vydání stanoviska ke klinickému hodnocení:30 000,- Kč bez DPH
2.
Posouzení a vydání stanoviska k opravenému protokolu:10 000,- Kč bez DPH
3.
Posouzení a vydání stanoviska k dodatku protokolu :
10 000,- Kč bez DPH
4.
Posouzení a vydání stanoviska k neintervenční studii (která spolupracuje s komerčním sektorem)
10 000,- Kč bez DPH
5.
Posouzení a vydání souhlasu s klinickými zkouškami zdravotnických prostředků
15 000,- Kč bez DPH


Kontakty:

tel.:+420 973 203 760
fax:+420 973 203 550
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

PDFTiskEmail