973 208 333 e-podatelna

Sestry a asistenti


Filtr 

Počet zobrazených 
Číslo Titulek článku
1 Všeobecná sestra na standardní lůžka Neurochirurgické kliniky
2 Všeobecná sestra nebo zdrav. asistent na lůžka Urologického oddělení - STABILIZAČNÍ ODMĚNA
3 Všeobecná sestra pro Kliniku infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN
4 Všeobecná sestra nebo zdrav. asistent na lůžka Psychiatrického oddělení
5 Všeobecná sestra do Operativního týmu sester - STABILIZAČNÍ ODMĚNA
6 Všeobecná sestra na lůžka Kardiologického oddělení - STABILIZAČNÍ ODMĚNA
7 Všeobecné sestry na Kardiologické sály Interní kliniky 1.LF UK a ÚVN
8 Všeobecná sestra na stanici NIP Kliniky anesteziologie, resuscitace a int. medicíny 1.LF UK a ÚVN
9 Všeobecná sestra do Neurologické ambulance
10 Všeobecná sestra na operační sál Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN
11 Všeobecná sestra na lůžka Kliniky ortopedie 1. LF UK a ÚVN
12 Všeobecná sestra nebo zdrav. asistent pro Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny
13 Všeobecná sestra nebo zdrav. asistent pro Kliniku infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN
14 Všeobecná sestra nebo zdrav. asistent pro Oddělení gastrointestinální endoskopie
15 Všeobecné sestry na lůžka Spondylochirurgie Neurochirurgické kliniky
16 Všeobecná sestra do ambulance Oční kliniky 1.LF UK a ÚVN
17 Všeobecná sestra pro Oddělení všeobecných interních lůžek Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN