1. Bajaček, Michal - Hovorka, Jiří - Herman, Erik:
autor kapitoly///autor kapitoly///autor kapitoly
(monografie)
Erektilní dysfunkce a neurologická onemocnění. -
In: Erektilní dysfunkce pod lupou. ČR, Plzeň, 2005, s. 25-35. Adéla.
psychiatrie

2. Beneš, Vladimír:
(abstrakt příspěvku ve sborníku)
Aneuryzmata. Operace v zadním řečišti, technika, operační postupy, peroperační komplikace. -

Martin Kanta (Ed.): In: Sborník. ČR, Hradec Králové, 2005, s. 29-30. 12. Postgraduální kurz v cévní neurochirurgii. ČR, Hradec Králové, 6.-8.4.2005. Neurochirurgická klinika FN. 80-239-4489-1
neurochirurgie
NF6980, NR8128,

3. Beneš, Vladimír:
autor kapitoly
(monografie)
Chirurgické principy v léčbě nádorů centrální nervové soustavy. - Surgical Principles of Central Nervous Tumours´ Treatment. -
Petr Kozler - Eva Havrdová - Alena Zumrová at al: In: Neurologie 2005. ČR, Praha, 2005, s. 80-86. 1. vydání, Triton. 80-7254-613-9
neuroonkologie - neurochirurgie

4. Beneš, Vladimír:
(abstrakt příspěvku ve sborníku)
Perspektivy pražské neurochirurgie v 21.století. - Perspectives of neurosurgery in Prague in 21st century. -
In: Abstrakta. ČR, Praha, 2005, Pracovní dny České neurochirurgické společnosti 2005. ČR, Praha, 30.11.-2.12.2005. Česká neurochirurgická společnost.
neurochirurgie

5. Beneš, Vladimír - Klose, J. - Preiss, M. - Koblihová, J. - Charvát, František - Kramář, Filip:
(výzkumná zpráva)
Kvalita života nemocných po subarachnoidálním krvácení a léčbě aneurysmat. - Quality of Life in Patients after Subarachnoid Haemorrhage and Treatment for Aneurysms. -
ČR, Praha, 2005, 16 s., 1. vydání, Ústřední vojenská nemocnice, Neurochirurgická klinika.
neurochirurgie - neuropsychologie
NR8128,

6. Beneš, Vladimír - Kozler, Petr:
editor sborníku///editor sborníku
(konferenční sborník)
Abstract Book. -
Vladimír Beneš - Petr Kozler (Eds.): In: Abstract book. ČR, Praha, 2005, 92 s., European Association of Neurosurgical Societies Winter Meeting. ČR, Praha, 25.-27.2.2005. Společnost pro podporu a rozvoj neurochirurgie.
neurochirurgie

7. Beneš, Vladimír - Kozler, Petr - Kramář, Filip - Mohapl, Milan:
editor sborníku///editor sborníku///editor sborníku///editor sborníku
(konferenční sborník)
Abstrakta - Kuncův Memorial 2005. - Abstrakt Book - Kunc Memorial 2005. -
In: Abstrakta. ČR, Praha, 2005, 43 s., 14. Kuncův Memorial 2005 České neurochirurgické společnosti. ČR, Praha, 24.-25.3.2005. Česká neurochirurgická společnost.
neurochirurgie

8. Beneš, Vladimír - Masopust, Václav:
(stať ve sborníku)
Cranial Nerves Compression Syndromes. -
Vladimír Beneš - S. Garfield-Birkbeck (Eds.): In: Abstract book. ČR, Praha, 2005, EANS European Training Course. ČR, Praha, 19.-24.2.2005. Neurochirurgická klinika, Ústřední vojenská nemocnice.
neurochirurgie

9. Beneš, Vladimír - Mohapl, Milan - Kramář, Filip:
(X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise)
1 000 karotických endarterektomií. - 1 000 Carotid Endarterectomies. -
In: Neurológia pre prax, SR, 1335-9592. 2005, 6, 2/2005, s. 25-25. 33. Medzinárodné Slovenské a České neurovaskulárne sympózium. SR, Nitra, 9.-10.6.2005.
neurochirurgie.
NF6985,

10. Beneš, Vladimír - Mohapl, Milan - Netuka, David - Charvát, František:
(X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise)
Chirurgická a endovaskulární léčba aneuryzmat vertebrobazilárního povodí. - Surgical and endovacular treatment of vertebrobasilar aneurysms. -
In: Neurológia pre prax, SR, 1335-9592. 2005, 6, 2/2005, s. 23-23. 33. Medzinárodné Slovenské a České neurovaskulárne sympózium. SR, Nitra, 9.-10.6.2005.
neurochirurgie - radiologie.
NF6985, NR8128,

11. Beneš, Vladimír - Mohapl, Milan - Netuka, David - Kramář, Filip:
(abstrakt příspěvku ve sborníku)
Carotid Endarterectomy: 1,000 Surgeries (1). - Karotická endarterektomie: 1.000 operací.
Gunel Muret: In: Program Book. USA, New Orleans, 2005, s. 41-41. 8th Joint Annual Meeting - AANS/CNS Cerebrovascular Section and The American Society of Interventional and Therapeutic Neuroradiology. USA, New Orleans, 1.-4.2.2005. AANS/CNS, USA.
neurochirurgie
NF6985, NF6980,

12. Beneš, Vladimír - Mohapl, Milan - Netuka, David - Kramář, Filip:
abstrakt
Carotid Endarterectomy: 1,000 Surgeries (2). - Karotická endarterektomie: 1.000 operací.
In: Journal of Neurosurgery, USA, 0022-3085. 2005, 102, 2, s. A409-A409. 8th Joint Annual Meeting, AANS/CNS Cerebrovascular Section and The American Society of Interventional and Therapeutic Neuroradiology. USA, New Orleans, 1.-4.2.2005.
neurochirurgie. IF = 2.577 (2004)
NF6980, NF6985,

13. Beneš, Vladimír - Netuka, David - Charvát, František - Mohapl, Milan:
(I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise)
Recanalization of Long-lasting Middle Cerebral Artery Occlusion by a Combination of Surgical and Interventional Approaches: Technical Case Report. - Rekanalizace dlouhotrvající okluze střední mozkové tepny v kombinaci s chirurgickými a intervenčními postupy: technická kazuistika.
In: Neurosurgery, USA, 2005, 57, Suppl 3, s. ONS-E401.
neurochirurgie - neuroradiologie. IF = 2.587 (2005)
NF6980, NF6985, NR8128

14. Beneš, Vladimír - Netuka, David - Koblihová, J. - Preiss, M. - Bernardová Lenka:
(abstrakt příspěvku ve sborníku)
Neuropsychologické následky léčby intrakraniáních aneuryzmat. - Neuropsychological Consequence of Treatment of Intracranial Aneurysms. -
Vladimír Beneš - Petr Kozler (Eds.): In: Abstrakta. ČR, Praha, 2005, s. 39-39. 14. Kuncův Memorial 2005 České neurochirurgické společnosti. ČR, Praha, 24.-25.3.2005. Česká neurochirurgická společnost.
neurochirurgie
NR8128, NF6985,

15. Beneš, Vladimír - Netuka, David - Mandys, Václav - Vrabec, Michal:
(výzkumná zpráva)
Morfologická korelace stenózy karotidy. - Morphological Correlation of Carotid Stenosis. -
ČR, Praha, 2005, 102 s., 1. vydání, Ústřední vojenská nemocnice, Neurochirurgická klinika.
neurochirurgie
NF6980,

16. Beneš, Vladimír - Netuka, David - Preiss, M. - Koblihová, J. - Klose, J. - Charvát, František:
(abstrakt příspěvku ve sborníku)
Aneurysm Treatment Evaluation: Quality of Life Perceived by Patients (1). - Vyhodnocení léčby aneuryzmat: Kvalita života pociťovaná pacienty.
Gunel Muret: In: Program Book. USA, New Orleans, 2005, s. 59-60. 8th Joint Annual Meeting - AANS/CNS Cerebrovascular Section and The American Society of Interventional and Therapeutic Neuroradiology. USA, New Orleans, 1.-4.2.2005. AANS/CNS, USA.
neurochirurgie - neuropsychologie
NR8128, NF6980,

17. Beneš, Vladimír - Netuka, David - Preiss, M. - Koblihová, J. - Klose, J. - Charvát, František:
abstrakt
Aneurysm Treatment Evaluation: Quality of Life Perceived by Patients (2). - Vyhodnocení léčby aneuryzmat: Kvalita života pociťovaná pacienty.
In: Journal of Neurosurgery, USA, 0022-3085. 2005, 102, 2, s. A427-A427. 8th Joint Annual Meeting, AANS/CNS Cerebrovascular Section and The American Society of Interventional and Therapeutic Neuroradiology. USA, New Orleans, 1.-4.2.2005.
neurochirurgie - neuropsychologie. IF = 2.446 (2005)
NR8128, NF6980,

18. Bláha, Martin et al.:
(abstrakt příspěvku ve sborníku)
Klinické aplikace výzkumu mozkové hemodynamiky. - Clincal Applications of Cerebral Haemodynamic Research. -
Vladimír Beneš - Petr Kozler (Eds.): In: Abstrakta. ČR, Praha, 2005, s. 14-14. 14. Kuncův Memorial 2005 České neurochirurgické společnosti. ČR, Praha, 24.-25.3.2005. Česká neurochirurgická společnost.
neurochirurgie

19. Bláha, Martin - Lazar, D.:
(I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise)
Traumatic brain injury and haemorrhagic complications after intracranial pressure monitoring. -
In: Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, Velká Británie, 0022-3050. 2005, 76, 76, s. 141-149.
neurochirurgie. IF = 3.122 (2005)

20. Häckel, Martin - Chrobok, J. - Štětkářová, I. - Stejskal, Lubor:
(výzkumná zpráva)
Přední krční diskektomie - zajištění stability po radikálním chirurgickém řešení u degenerativního onemocnění krční páteře. Srovnávácí studie. - Anterior Cervical Discectomy - Providing Stability after Radical Surgery for Degenerative Cervical Spine Disease. A Comparative Study. -
ČR, Praha, 2005, 8 s., 1. vydání, Ústřední vojenská nemocnice, Neurochirurgická klinika.
neurochirurgie - spondylochirurgie
NR7773,

21. Häckel, Martin - Farkač, Jan - Sehnal, Rostislav:
(I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise)
A new species of Calosoma (Coleoptera: Carabidae: Carabini) from Oman and a new subspecies of Calosoma oceanicum Perroud & Montrouzier 1864 from the Lombok Island (Lesser Sunda, Indonesia) . -
In: Animma.x, ČR, 1214-0066. 2005, August 2005, 11, s. 1-7.
entomologie

22. Häckel, Martin - Homolková, Helena:
(I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise)
Mozkové arachnoidální cysty. Výsledky chirurgické léčby 9 nemocných v letech 2000-2003. - Cerebral Arachnoid Cysts. Results of Surgical Treatment in 9 Patients within 2000-2003. -
In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, ČR, 1210-7859. 2005, 68/101, 5, s. 316-322.
neurochirurgie. IF = 0.070 (2005)

23. Häckel, Martin - Homolková, Helena:
(abstrakt příspěvku ve sborníku)
Mozkové arachnoidální cysty - výsledky léčby 9 nemocných v letech 2000-2003. - Intracranial arachnoid cysts - result of treatment of 9 cases in 2000-2003. -
In: Abstrakta. ČR, Praha, 2005, s. -. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti 2005. ČR, Praha, 30.11.-2.12.2005. Česká neurochirurgická společnost.
neurochirurgie

24. Havrdová, Eva - Kozler, Petr - Zumrová, Alena - Adamčová, Hana:
(monografie)
Neurologie 2005. - Neurology 2005. -
ČR, Praha, 2005, 260 s., 1. vydání, Trendy v medicíně, Triton. 80-7254-613-9
neurologie

25. Herman, Erik - Hovorka, Jiří - Švestka, J.:
(monografie)
Depresivní porucha a somaticky nemocní v ordinaci praktického lékaře. -
ČR, Praha, 2005, 62 s., Maxdorf. 80-7345-060-7
psychiatrie

26. Homolková, Helena:
(abstrakt příspěvku ve sborníku)
Hemimegalencefalie. -
In: Sborník abstrakt. ČR, Praha, 2005, s. 18-18. 18.český a slovenský epileptologický sjezd. ČR, Průhonice u Prahy, 23.-24.9.2005. Česká Liga Proti Epilepsii - Slovenská liga proti epilepsii.
neurochirurgie - neurologie

27. Homolková, Helena:
(abstrakt příspěvku ve sborníku)
Hemimegalencefalie (1). - Hemimegancephaly. -
Vladimír Beneš - Petr Kozler (Eds.): In: Abstrakta. ČR, Praha, 2005, s. 24-24. 14. Kuncův Memorial 2005 České neurochirurgické společnosti. ČR, Praha, 24.-25.3.2005. Česká neurochirurgická společnost.
dětská neurochirurgie

28. Hovorka, Jiří - Herman, Erik - Bajaček, Michal - Doubek, Pavel - Praško, Ján:
(II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise)
Psychiatrické aspekty epilepsie. -
In: Neurologie pro praxi, ČR, 1213-1814. 2005, 6, 2, s. 89-92.
psychiatrie

29. Hrbáč, T. - Beneš, Vladimír:
(abstrakt příspěvku ve sborníku)
Stump syndrom. - Stump Syndrome. -
Vladimír Beneš - Petr Kozler (Eds.): In: Abstrakta. ČR, Praha, 2005, s. 32-32. 14. Kuncův Memorial 2005 České neurochirurgické společnosti. ČR, Praha, 24.-25.3.2005. Česká neurochirurgická společnost.
neurochirurgie

30. Kozler, Petr:
autor kapitoly
(monografie)
Biologie meningiomů. - Biology of Menigiomas. -
Petr Kozler - Eva Havrdová - Alena Zumrová at al: In: Neurologie 2005. ČR, Praha, 2005, s. 60-64. 1. vydání, Triton. 80-7254-613-9
neurochirurgie
NR7770,

31. Kozler, Petr:
autor kapitoly
(monografie)
Klasifikace nádorů centrální nervové soustavy. - Classification of Central Nervous Tumours. -
Petr Kozler - Eva Havrdová - Alena Zumrová at al.: In: Neurologie 2005. ČR, Praha, 2005, s. 45-50. 1. vydání, Triton. 80-7254-613-9
neuroonkologie - neurochirurgie

32. Kozler, Petr:
autor kapitoly
(monografie)
Kraniocerebrální poranění - neurochirurgické poznámky. - Craniocerebral Injury - Neurosurgery Notes. -
Pavel Jedlička - Otta Keller et al.: In: Speciální neurologie. ČR, Praha, 2005, s. 128-132. 1. vydání, Galén - Karolinum. 80-7262-312-5 (Galén) - 80-246-1079-5 (Karolinum)
neurochirurgie

33. Kozler, Petr:
autor statě ve sborníku
(stať ve sborníku)
Late Complications of Head Injury. -
Vladimír Beneš - S. Garfield-Birkbeck (Eds.): In: Abstract book. ČR, Praha, 2005, s. 66-69. European Association of Neurosurgical Societies Course. ČR, Praha, 20.-24.2.2005. Společnost pro podporu a rozvoj neurochirurgie.
neurochirurgie

34. Kozler, Petr:
autor kapitoly
(monografie)
Neuroonkologie. - Neurooncology. -
Petr Kozler - Eva Havrdová - Alena Zumrová at al.: In: Neurologie 2005. ČR, Praha, 2005, s. 43-44. 1. vydání, Triton. 80-7254-613-9
neuroonkologie - neurochirurgie

35. Kozler, Petr:
autor kapitoly
(monografie)
Peritumorální mozkový edém (PTMR). - Peritumoral Brain Oedema. -
Petr Kozler - Eva Havrdová - Alena Zumrová at al: In: Neurologie 2005. ČR, Praha, 2005, s. 65-72. 1. vydání, Triton. 80-7254-613-9
neurochirurgie
NR7770,

36. Kozler, Petr - Kramář, Filip:
autor kapitoly///autor kapitoly
(monografie)
Léčebné modality u nádorů centrální nervové soustavy. - Treatment Modalities of Central Nervous Tumours.
Petr Kozler - Eva Havrdová - Alena Zumrová at al: In: Neurologie 2005. ČR, Praha, 2005, s. 73-79. 1. vydání, Triton. 80-7254-613-9
neuroonkologie - neurochirurgie

37. Kozler, Petr - Kramář, Filip:
(abstrakt příspěvku ve sborníku)
Problematika nízkostupňových gliomů (LGG). -
In: Sborník přednášek. ČR, Český Krumlov, 2005, s. 23-24. 12. Jihočeské Onkologické dny. ČR, Český Krumlov, 13.-15.10.2005. Česká onkologická společnost. 80-239-5607-8
neurochirurgie - onkologie
NR7770,

38. Kozler, Petr - Kramář, Filip - Beneš, Vladimír - Charvát, František:
(I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise)
Nitrolební meningiomy; kritéria pro výběr optimální léčebné modality (2). - Intracranial Meningiomas; Criteria for Selection of the Optimum Therapeutic Modality. -
In: Rozhledy v chirurgii, ČR, 0035-9351. 2005, 84, 8, s. 383-391.
neurochirurgie - radiologie.
NR7770,

39. Kozler, Petr - Kramář, Filip - Beneš, Vladimír - Charvát, František:
(konferenční sborník)
Nitrolební meningiomy; kritéria pro výběr optimální léčebné modality (1). - Intracranial meningiomas; criteria for optimal treatment modality selection. -
In: Abstrakta. ČR, Praha, 2005, Pracovní dny České neurochirurgické společnosti 2005. ČR, Praha, 30.11.-2.12.2005. Česká neurochirurgická společnost.
neurochirurgie - radiologie
NR7770,

40. Kozler, Petr - Kramář, Filip - Charvát, František - Beneš, Vladimír:
(výzkumná zpráva)
Význam předoperačního určení hranice mezi mozkem a meningiomem pro výběr léčebné modality. - Preoperative Delineation of the Brain - Meningioma Barrier and its Significance for Choosing the Therapetical Modality. -
ČR, Praha, 2005, 7 s., 1. vydání, Ústřední vojenská nemocnice, Neurochirurgická klinika.
neurochirurgie
NR7770,

41. Kozler, Petr - Kramář, Filip - Charvát, František - Beneš, Vladimír:
(abstrakt příspěvku ve sborníku)
Předoperační určení bariéry mezi mozkem a meningiomem. Výběr optimální léčebné modality. - Preoperative Detection of Barrier Between Brain and Meningioma. Selection of Optimal Treatment Modality. -
Vladimír Beneš - Petr Kozler (Eds.): In: Abstrakta. ČR, Praha, 2005, s. 25-25. 14. Kuncův Memorial 2005 České neurochirurgické společnosti. ČR, Praha, 24.-25.3.2005. Česká neurochirurgická společnost.
neurochirurgie
NR7770,

42. Kozler, Petr - Pokorný, Jaroslav:
(výzkumná zpráva)
Změny neurohistologického obrazu edému mozku po intrakarotické aplikaci neuroprotektivních látek otevřenou hematoencephalickou bariérou (HEB) v experimentálním modelu in vivo a perspektiva neuroprotekce v neurochirurgii. - Neurohistological changes of brain edema after the intracarotid administration of neuroprotective substances through the opened blood-brain barrier in experimental model in vivo and perspectives of neuroprotection in neurosurgery. -
ČR, Praha, 2005, 92 s., 1. vydání, Ústřední vojenská nemocnice, Neurochirurgická klinika.
neurochirurgie
ND6973,

43. Kramář, Filip - Zemanová, Z. - Babická, L. - Ransdorfová, Šárka - Šindelářová, Lenka - Březinová, J. - Michalová, Kyra - Hrabal, P. - Kozler, Petr:
(abstrakt příspěvku ve sborníku)
Molekulárně cytogenetická analýza buněk mozkových tumorů. - Molecular Cytogenetic Analysis of Glioma Cells. -
In: Abstrakta. ČR, Olomouc, 2005, s. 15-15. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. ČR, Olomouc, 9.-10-12.2005. Česká onkologická společnost.
neurochirurgie - cytogenetika
1A8237,

44. Kramář, Filip - Zemanová, Zuzana:
autor kapitoly///autor kapitoly
(monografie)
Genové abnormity u nádorů centrální nervové soustavy. - Genoma Abnormities in Central Nervous System Tumors. -
Petr Kozler - Eva Havrdová - Alena Zumrová at al: In: Neurologie 2005. ČR, Praha, 2005, s. 51-59. 1. vydání, Triton.
neurochirurgie - cytogenetika
1A8237,
45. Kramář, Filip - Zemanová, Zuzana - Michalová, Kyra - Ransdorfová, Š. - Babická, Libuše et al.:
(abstrakt příspěvku ve sborníku)
Molekulárně cytogenetická analýza buněk mozkových gliomů. - Molecular Cytogenetic Analysis of Glioma Cells. -
Vladimír Beneš - Petr Kozler (Eds.): In: Abstrakta. ČR, Praha, 2005, s. 13-13. 14. Kuncův Memorial 2005 České neurochirurgické společnosti. ČR, Praha, 24.-25.3.2005. Česká neurochirurgická společnost.
neurochirurgie - cytogenetika - hematologie
1A8237,

46. Masopust, Václav:
(I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise)
Léčba neuralgie trigeminu. - Treatment of Neuralgia Trigemina. -
In: Sanquis, ČR, 1212-6535. 2005, 41, s. 40-41.
neurochirurgie

47. Masopust, Václav - Häckel, Martin - Beneš, Vladimír:
(I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise)
Bolestivý neurom nervus saphenus. - Splitting Neuroma Nervus Saphenus. -
In: Bolest, ČR, 1212-0634. 2005, 4, 8, s. 240-242.
neurochirurgie

48. Masopust, Václav - Häckel, Martin - Rokyta, Richard:
(I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise)
Nerepetitivní magnetická stimulace. - Non-repetitiv Magnetic Stimulation . -
In: Bolest, ČR, 1212-0634. 2005, 4, 8, s. 243-245.
neurochirurgie

49. Masopust, Václav - Netuka, David - Beneš, Vladimír:
(X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise)
Small Posterior Fossa as a Predisposition of Neurovascular Conflict. -
In: Skull Base, Německo, 1531-5010. 2005, 15, Suppl.2, s. 50-51. 7th European Skull Base Society Congress. Němeko, 18.-21.5.2005.
neurochirurgie. IF = 0.267 (2005)

50. Mohapl, Milan - Kramář, Filip - Ostrý, Svatopluk - Stejskal, Lubor - Beneš, Vladimír:
(abstrakt příspěvku ve sborníku)
Vyšetřování cerebrovaskulární rezervní kapacity u nemocných s postižením magistrálních tepen mozku (1). - Investigation of Cerebrovascular Reserve Capacity in Patients with Magistral Cerebral Vessel´s Disease. -
Vladimír Beneš - Petr Kozler (Eds.): In: Abstrakta. ČR, Praha, 2005, s. 21-21. 14. Kuncův Memorial 2005 České neurochirurgické společnosti. ČR, Praha, 24.-25.3.2005. Česká neurochirurgická společnost.
neurochirurgie
NF6985,

51. Mohapl, Milan - Kramář, Filip - Ostrý, Svatopluk - Stejskal, Lubor - Beneš, Vladimír:
(X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise)
Vyšetřování cerebrovaskulární rezervní kapacity u nemocných s postižením magistrálních tepen mozku (2). - Examination of CVRC in patients with diseased brain magistral vessels . -
In: Neurológia pre prax, SR, 1335-9592. 2005, 6, 2/2005, s. 2-30. 33. Medzinárodné Slovenské a České neurovaskulárne sympózium. SR, Nitra, 9.-10.6.2005.
neurochirurgie.
NF6985,

52. Mohapl, Milan - Skalková, Ilona - Beneš, Vladimír:
(abstrakt příspěvku ve sborníku)
Srovnání chirurgických komplikací u epileptických a neepileptických nemocných (1). -
In: Sborník abstrakt. ČR, Praha, 2005, s. 21-21. 18. český a slovenský epileptologický sjezd. ČR, Průhonice u Prahy, 23.-24.9.2005. Česká Liga Proti Epilepsii - Slovenská liga proti epilepsii.
neurochirurgie - neurologie

53. Mohapl, Milan - Skalková, Ilona - Beneš, Vladimír:
(abstrakt příspěvku ve sborníku)
Srovnání chirurgických komplikací u epileptických a neepileptických nemocných (2). - Comparison of surgical complications in epilepsy surgery and non-epilepsy surgery cases. -
In: Abstrakta. ČR, Praha, 2005, s. -. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti 2005. ČR, Praha, 30.11.-2.12.2005. Česká neurochirurgická společnost.
neurochirurgie

54. Nebudová, J - Kozler, Petr:
autor kapitoly///autor kapitoly
(monografie)
Kraniocerebrální poranění. - Craniocerebral Injury. -
Pavel Jedlička - Otta Keller et al.: In: Speciální neurologie. ČR, Praha, 2005, s. 113-132. 1. vydání, Galén - Karolinum. 80-7262-312-5 (Galén) - 80-246-1079-5 (Karolinum)
neurochirurgie

55. Netuka, David - Beneš, Vladimír:
(abstrakt příspěvku ve sborníku)
Léčba spontánních intracerebrálních krvácení. -
Martin Kanta (Ed.): In: Sborník. ČR, Hradec Králové, 2005, s. 51-52. 12. Postgraduální kurz v cévní neurochirurgii. ČR, Hradec Králové, 6.-8.4.2005. Neurochirurgická klinika, FN Hradec Králové. 80-239-4489-1
neurochirurgie
NF6980, NR8128,

56. Netuka, David - Beneš, Vladimír:
(XII - zprávy z kongresů a odborných společností ve vědeckém / odborném časopise)
Zpráva z 8.společného sjezdu Cerebrovaskulární sekce AANS/CNS a Americké společnosti intervenční a léčebné neuroradiologie (ASINT) , 2.-4-2-2005, New Orleans, Louisiana, USA. - Report 8th Joint Annual Meeting, AANS/CNS Cerebrovascular Section and The American Society of Interventional and Therapeutic Neuroradiology, Feb 1-4, 2005, New Orleans, Louisiana, USA. -
In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, ČR, 1210-7859. 2005, 68/101, 3, s. 205-206. 8th Joint Annual Meeting, AANS/CNS Cerebrovascular Section and The American Society of Interventional and Therapeutic Neuroradiology. USA, new Orleans, 1.-4.2.2005.
neurochirurgie. IF = 0.070 (2005)

57. Netuka, David - Beneš, Vladimír - Kozler, Petr:
(abstrakt příspěvku ve sborníku)
Resection of Supratentorial Cavernous Malformation: Control of Epiletic Seizures (1). - Resekce supratentoriální kavernosní malformace: kontrola epileptického záchvatu.
Gunel Muret: In: Program Book. USA, New Orleans, 2005, s. 61-61. 8th Joint Annual Meeting - AANS/CNS Cerebrovascular Section and The American Society of Interventional and Therapeutic Neuroradiology. USA, New Orleans, 1.-4.2.2005. AANS/CNS, USA.
neurochirurgie - neurologie
NF6985, NF6980,

58. Netuka, David - Beneš, Vladimír - Kozler, Petr:
abstrakt
Resection of Supratentorial Cavernous Malformation: Control of Epiletic Seizures (2). - Resekce supratentoriální kavernosní malformace: kontrola epileptického záchvatu.
In: Journal of Neurosurgery, USA, 0022-3085. 2005, 102, 2, s. A428-A428. 8th Joint Annual Meeting, AANS/CNS Cerebrovascular Section and The American Society of Interventional and Therapeutic Neuroradiology. USA, New Orleans, 1.-4.2.2005.
neurochirurgie. IF = 2.446 (2005)
NF6985, NF6980,

59. Netuka, David - Beneš, Vladimír - Kozler, Petr:
(abstrakt příspěvku ve sborníku)
Supratentoriální kavernomy a epileptické záchvaty. -
In: Sborník abstrakt. ČR, Praha, 2005, s. 19-19. 18. český a slovenský epileptologický sjezd. ČR, Průhonice u Prahy, 23.-24.9.2005. Česká Liga Proti Epilepsii - Slovenská liga proti epilepsii.
neurochirurgie - neurologie

60. Netuka, David - Beneš, Vladimír - Mandys, Václav - Burkert, J. - Hlásenská, J.:
(abstrakt příspěvku ve sborníku)
Dopplerovská ultrasonografie a stenoza vnitřní krkavice. - Doppler Ultrasonography and Carotid Stenosis. -
Vladimír Beneš - Petr Kozler (Eds.): In: Abstrakta Kuncův Memorial 2005. ČR, Praha, 2005, s. 19-19. 14. Kuncův Memorial 2005 České neurochirurgické společnosti. ČR, Praha, 24.-25.3.2005. Česká neurochirurgická společnost.
neurochirurgie - histologie
LN00B107, NF6985,

61. Netuka, David - Beneš, Vladimír - Mandys, Václav - Mohapl, Milan - Burkert, J. - Hlásenská, J.:
(X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise)
Přesnost digitální subtrakční angiografie a dopplerovské ultrasonografie při detekci stenózy vnitřní krkavice. - Accuracy of DSA and Doppler Ultrasonography in Detection of Internal Carotid Stenosis. -
In: Neurológia pre prax, SR, 1335-9592. 2005, 6, 2/2005, s. 28-28. 33. Medzinárodné Slovenské a České neurovaskulárne sympózium. SR, Nitra, 9.-10.6.2005.
neurochirurgie - patologie - radiologie.
LN00B107, NF6985,

62. Netuka, David - Beneš, Vladimír - Mandys, Václav - Zvárová, Jana - Hlasenská, J. - Mohapl, Milan - Kramář, Filip:
(abstrakt příspěvku ve sborníku)
Accuracy of Digital Subtraction Angiography Used for Symptomatic Carotid Stenosis Detection: A Histopatological Study (2). - Detekce přesnosti digitálního odečítání angiografie užívané pro symptomatickou stenózu karotidy. Histopatologická studie.
Gunel Muret: In: Program Book. USA, New Orleans, 2005, s. 43-43. 8th Joint Annual Meeting - AANS/CNS Cerebrovascular Section and The American Society of Interventional and Therapeutic Neuroradiology. USA, New Orleans, 1.-4.2.2005. AANS/CNS, USA.
neurochirurgie - patologie - statistika
LN00B07, NF6985, NF6980,

63. Netuka, David - Beneš, Vladimír - Mandys, Václav - Zvárová, Jana - Hlasenská, J. - Mohapl, Milan - Kramář, Filip:
(abstrakt příspěvku ve sborníku)
Doppler Ultrasonography Used for Carotid Stenosis Detection: Histopathological Study of Measurement Accurary. - Užívání Doppler ultrasonografie pro detekci stenózy karotidy. Histopatologická studie měřící přesnost.
Gunel Muret (Ed.): In: Program Book. USA, New Orleans, 2005, s. 68-68. 8th Joint Annual Meeting - AANS/CNS Cerebrovascular Section and The American Society of Interventional and Therapeutic Neuroradiology. USA, New Orleans, 1.-4.2.2005. AANS/CNS, USA.
neurochirurgie - patologie - statistika
LN00B107, NF6985, NF6980,

64. Netuka, David - Beneš, Vladimír - Mandys, Václav - Zvárová, Jana - Hlasenská, J. - Mohapl, Milan - Kramář, Filip:
abstrakt
Accuracy of Digital Subtraction Angiography Used for Symptomatic Carotid Stenosis Detection: A Histopatological Study (1). - Přesnost digitálního odčítání angiografie užívané pro detekci symptomatické stenózy CA: histopatologická studie.
In: Journal of Neurosurgery, USA, 0022-3085. 2005, 102, 2, s. A411-A411. 8th Joint Annual Meeting, AANS/CNS Cerebrovascular Section and The American Society of Interventional and Therapeutic Neuroradiology. USA, New Orleans, 1.-4.2.2005.
neurochirurgie - patologie - statistika. IF = 2.446 (2005)
NF6980, NF6985, LN00B107- EUROmise

65. Netuka, David - Beneš, Vladimír - Mikulík, R. - Kuba, R.:
(I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise)
Symptomatic rotational occlusion of the vertebral artery - case report and review of the literature (2). - s. - Symptomatická vířivá okluze vertebrální tepny - kazuistika a recenze z literatury.
In: Zentralbratt für Neurochirurgie, Německo, 0044-4251. 2005, 66, 4/05, s. 217-222.
neurochirurgie. IF = 0.842 (2005)
NF6980, NF6985,

66. Netuka, David - Masopust, Václav - Beneš, Vladimír:
(X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise)
Hormone-Secreting Pituitary Adenomas. -
In: Skull Base, Německo, 1531-5010. 2005, 15, Suppl.2, s. 56-56. 7th European Skull Base Society Congress. Němeko, 18.-21.5.2005.
neurochirurgie. IF = 0.267 (2005)

67. Netuka, David - Masopust, Václav - Beneš, Vladimír - Hána, Václav - Marek, Josef:
(abstrakt příspěvku ve sborníku)
Hormonálně aktivní adenomy hypofýzy. - Results of hormone-secreting pituitary adenomas treatment. -
In: Abstrakta. ČR, Praha, 2005, Pracovní dny České neurochirurgické společnosti 2005. ČR, Praha, 30.11.-2.12.2005. Česká neurochirurgická společnost.
neurochirurgie - interní obory

68. Ostrý, Svatopluk - Kramář, Filip - Mohapl, Milan - Stejskal, Lubor - Beneš, Vladimír - Limberk, B.:
(abstrakt příspěvku ve sborníku)
Peroperační monitorace u karotických endarterektomií - EEG, TCD, SEP. -
Martin Kanta (Ed.): In: Sborník. ČR, Hradec Králové, 2005, s. 11-12. 12. Postgraduální kurz v cévní neurochirurgii. ČR, Hradec Králové, 6.-8.4.2005. Neurochirurgická klinika, FN Hradec Králové. 80-239-4489-1
neurochirurgie - elektrofyziologie
NF6980,

69. Ostrý, Svatopluk - Kramář, Filip - Mohapl, Milan - Stejskal, Lubor - Beneš, Vladimír - Limberk, B.:
(X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise)
Intraoperační monitorace u 500 karotických endarterektomií - TCD, EEG, SEP. Výhody a limity. - Intraoperative monitoring during 500 endarterectomies - TCD, EEG, SSEPs. Benefits and limits. -
In: Neurológia pre prax, SR, 1335-9592. 2005, 6, 2/2005, s. 25-25. 33. Medzinárodné Slovenské a České neurovaskulárne sympózium. SR, Nitra, 9.-10.6.2005.
neurochirurgie - elektrofyziologie.
NF6985,

70. Ostrý, Svatopluk - Stejskal, Lubor:
(abstrakt příspěvku ve sborníku)
Bezpečnost intraoperační monitorace intramedulárních tumorů. - Safety of Intraoperative Monitoring of Intramedullar Tumours. -
Vladimír Beneš - Petr Kozler (Eds.): In: Abstrakta Kuncův Memorial 2005. ČR, Praha, 2005, s. 27-27. 14. Kuncův Memorial 2005 České neurochirurgické společnosti. ČR, Praha, 24.-25.3.2005. Česká neurochirurgická společnost.
neurochirurgie - elektrofyziologie
NF6980, NR7773,

71. Ostrý, Svatopluk - Stejskal, Lubor - Kramář, Filip - Mohapl, Milan - Netuka, David - Beneš, Vladimír:
(abstrakt příspěvku ve sborníku)
Neuronal reactivity in cerebral cortex is influenced by carotid endarterectomy in patients with symptomatic high-grade internal carotid artery stenosis (2). -
In: Abstrakta. ČR, Praha, 2005, s. 114-114. 5th Conference of the Czech Neuroscience Society and The Annual Meeting of the Network of European Neuroscience Institutes. ČR, Praha, , 19.-21.11.2005. The Czech Neuroscience Society.
neurochirurgie - elektrofyziologie
NF6985,

72. Ostrý, Svatopluk - Stejskal, Lubor - Kramář, Filip - Mohapl, Milan - Netuka, David - Beneš, Vladimír:
(abstrakt příspěvku ve sborníku)
Změny neuronální reaktivity u nemocných se symptomatickou stenozou vnitřní karotidy. - Changes of neuronal reactivity in patients with symptomatic internal carotid stenosis. -
In: Abstrakta. ČR, Praha, 2005, s. -. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti 2005. ČR, Praha, 30.11.-2.12.2005. Česká neurochirurgická společnost.
neurochirurgie - elektrofyziologie
NF6985,

73. Ostrý, Svatopluk - Stejskal, Lubor - Mohapl, Milan - Kramář, Filip - Limberk, B. - Beneš, Vladimír:
(abstrakt příspěvku ve sborníku)
Intraoperative Neurophysiological Monitoring in 500 Carotid Endarterectomies. - Intraoperativní neurofyziologické monitorování u 500 karotických endarterektomií.
Gunel Muret: In: Program Book. USA, New Orleans, 2005, s. 40-41. 8th Joint Annual Meeting - AANS/CNS Cerebrovascular Section and The American Society of Interventional and Therapeutic Neuroradiology. USA, New Orleans, 1.-4.2.2005. AANS/CNS, USA.
neurochirurgie - elektrofyziologie
NF6985, NF6980,

74. Ostrý, Svatopluk - Stejskal, Lubor - Mohapl, Milan - Kramář, Filip - Limberk, B. - Beneš, Vladimír:
abstrakt
Intraoperative Neurophysiological Monitoring in 500 CEAs. - Intraoperativní neurofyziologické monitorování u 500 karotických endarterektomií.
In: Journal of Neurosurgery, USA, 0022-3085. 2005, 102, 2, s. A408-A409. 8th Joint Annual Meeting, AANS/CNS Cerebrovascular Section and The American Society of Interventional and Therapeutic Neuroradiology. USA, New Orleans, 1.-4.2.2005.
neurochirurgie - elektrofyziologie. IF = 2.446 (2005)
NF6980, NF6985,

75. Skalková, Ilona - Mohapl, Milan - Kozler, Petr:
(abstrakt příspěvku ve sborníku)
Úloha aquaporinů v CNS. - The Function of Aquaporines in Central Nervous System. - Úloha aquaporinů v CNS.
Vladimír Beneš - Petr Kozler (Eds.): In: Abstrakta Kuncův Memorial 2005. ČR, Praha, 2005, s. 10-10. Kuncův Memorial 2005, Česká Neurochirurgická Společnost. ČR, Praha, 24.-25.3.2005. Česká neurochirurgická společnost.
neurochirurgie
NR7770,

76. Stejskal, Lubor - Beneš, Vladimír - Mohapl, Milan:
(výzkumná zpráva)
Vasoreaktivita mozku (hodnocená TCD a SPECT)ve vztahu k neuronální reaktivitě velkého mozku (hodnocené SEP a EEG) u nemocných se stenozou ACI. - Correlation of Brain Vessel Reactivity (Determined by TCD and SPECT) with Brain Neuronal Reactivity (Detemined by SEP and EEG) in Patients with ICA Stenosis . -
ČR, Praha, 2005, 25 s., 1. vydání, Ústřední vojenská nemocnice, Neurochirurgická klinika.
neurochirurgie - elektrofyziologie
NF6985,

77. Stejskal, Lubor - Tomáš, R.:
(I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise)
Monophasic positive scalp somatosensory evoked potential wave in parietal tumors. -
In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, ČR, 1210-7859. 2005, 69/101, 6, s. 368-372.
neurochirurgie. IF = 0.070 (2005)

78. Vodička, R - Beneš, Vladimír - Mohapl, Milan - Hmirák, M - Kramář, Filip:
(abstrakt příspěvku ve sborníku)
Lipom bei einem 17jährigen Ussuri-Tiger (Panthera tigris altaica). - Lipoma by 17 years old Ussuri-Tiger. - Lipom u 17tiletého usurijského tygra.
In: Tagungsbericht. Německo, Wuppertal, 2005, s. 81-82. 24. Arbeitstagung der Zootierärzte im deutschsprachigen Raum. Německo, Wuppertal, 5.-7.11.2004. ZOO Wuppertal. 0722-8112
neurochirurgie - zoologie

79. Zámečník, J. - Kršek, P. - Druga, Rastislav - Marusič, P. - Beneš, Vladimír - Tichý, M - Komárek, V.:
(I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise)
Densities of parvalbumin-immunoreactive neurons in non-malformed hippocampal sclerosis-temporal neocortex and cortical dysplasias. - Hustoty parvalbumin-imunoreaktivních neuronů u nemalformované hipokampální sklerózy - spánkový neokortex a kortikální dysplásie.
In: Brain Research Bulletin, Velká Británie, 0361-9230. 2005, 2006, 68, s. 474-481.
patologie - molekulární medicína - neurologie - anatomie - neurochirurgie - dětská neurologie. IF = 2.481 (2005)
MZ000064203, NF7411, GP309/02/D076, GA309/93/0196

80. Zemanová, Z. - Babická, L. - Kramář, Filip - Ransdorfová, Šárka - Šindelářová, L. - Březinová, J. - Hrabal, P. - Kozler, Petr - Michalová, Kyra:
(abstrakt příspěvku ve sborníku)
Molekulárně cytogenetická analýza buněk mozkových tumorů. -
In: Abstrakta. ČR, Brno, 2005, 38.výroční konference Cytogenetické sekce, Kancelář veřejného ochránce práv. ČR, Brno, 8.-9.9.2005 . Cytogenetická sekce Čs.biologické společnosti, Společnost lékařské genetiky ČLS JEP, Centrum biostatistiky a analýz.
genetika - cytogenetika - neurochirurgie - patologie
MZ00000064165, 1A8237,

81. Zemanová, Zuzana - Babická, Libuše - Ransdorfová, Šárka - Pavlištová, Lenka - Kramář, Filip - Hrabal, Petr - Kozler, Petr - Michalová, Kyra:
(X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise)
Molecular cytogenetic analyses of malignant brain tumour cells. - molekulárně cytogenetická analýza buněk maligních mozkových nádorů.
In: Journal of Applied Biomedicine, ČR, 1214-021X. 2005, 13, Suppl. 1, s. 198-198. 18. Biologické dny. ČR, České Budějovice, 24.-26.10.2005.
cytogenetika - onkologie
1A8237,

82. Zemanová, Zuzana - Michalová, Kyra - Ransdorfová, Šárka - Babická, Libuše - Šindelářová, Lenka - Březinová, Jana - Kramář, Filip - Kozler, Petr:
(X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise)
Molecular cytogenetic analyses of malignant brain tumour cells. - Molekulárně cytogenetická analýza buněk maligních mozkových nádorů.
In: European Journal of Human Genetics, Velká Británie, 1018-4813. 2005, 13, Suppl. 1, s. 198-198. European Human Genetics Conference 2005. Praha, ČR, 7.-10.5.2005.
cytogenetika - onkologie. IF = 3.251 (2005)
MZ00000064165, 1A8237,

83. Zemanová, Zuzana - Michalová, Kyra - Ransdorfová, Šárka - Babická, Libuše - Šindelářová, Lenka - Březinová, Jana - Kramář, Filip - Kozler, P.:
(X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise)
Molecular cytogenetic analyses of malignant brain tumour cells. -
In: Chromosome Research, Nizozemí, 0967-3849. 2005, 13, 1, s. 88-88. 5th European Cytogenetics Conference. Španělsko, Madrid, 4.-7.6.2005.
cytogenetika. IF = 3.007 (2005)

1A8237