Seznam článků

Dne 3.3.2006 v 8.00 bude zahájen kvalifikační kurz k získání způsobilosti k výkonu povolání VŠEOBECNÝ SANITÁŘ . Kurz se bude konat v ÚVN Praha, U vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6, místnost č.154 budova F2  1.patro

Přihláška  zde


Podmínky přijetí:

 • ukončené základní vzdělání
 • dovršení věku 18 let

Datum konání :  3.3.2006 - 16.6.2006    ( zahájení 3.3.06 v 8.00 hod.)                                                                      

Cena kurzu : 3 000,- Kč 

Cíl akreditovaného kvalifikačního kurzu: 


- poskytnutí teoretické i praktické přípravy uchazeče v oblastech:

 • Základy veřejného zdravotnictví
 • Podpora a ochrana zdraví
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • Somatologie
 • Základy zdravotnické psychologie
 • Postupy při poskytování první pomoci
 • Ošetřovatelská péče
 • Specifika péče o nemocné s klinickým onemocněním

Absolvent bude  teoreticky a prakticky připraven zajistit základní ošetřovatelskou péči, schopen poskytnout první pomoc, osvojí si psychologický přístup k nemocnému a získá zkušenosti z týmové práce s ostatními profesemi ve zdravotnictví.

Kurz všeobecný sanitář probíhá v denní formě studia. Zahrnuje 150 kontaktních hodin (nejméně l00 hodin teorie a 50 hodin praxe).

Metody výuky:
Přednášky, semináře, problémové situace, metody názorně demonstrační, praktický nácvik dovedností, exkurze, odborný praktický výcvik ve zdravotnickém zařízení.

Způsob zakončení:
Závěrečná zkouška před zkušební komisí dle zkušebního řádu (26.6. - 30.6.)

 • část teoretická
 • část praktická

Absolvent obdrží OSVĚDČENÍ o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v oboru Všeobecný sanitář.

Vzdělávací program probíhá v souladu s Věstníkem MZ ČR částka 6/2005  a je akreditován  Ministerstvem zdravotnictví ČR.

 Kontaktní osoba: PhDr. Marie Mašková tel. +420 973 208 400, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.