Seznam článků

Pozvánka na přednášku indického lékaře, výzkumného pracovníka a učitele jógy MUKUNDA V. BHOLE, M.D., DSC.

Pořádá: Oddělení personalistiky a vzdělávání zaměstnanců ÚVN Praha ve spolupráci s občanským sdružením Nálanda

Datum konání: 24.5.2006

Místo konání: od 15.hodin AULA CH2 Ústřední vojenská nemocnice Praha, U vojenské nemocnice 1200, Praha 6
 
Vstup: zdarma

Přednášející je uznávaným odborníkem na otázky zdravotních účinků jógy na lidský organizmus a světovou autoritou v oblasti Hatha jógy, Rádža jógy a Patándžaliho jógy. Za více než čtyřicet let vědecké činnosti publikoval přes sto výzkumných prací. Je členem Indického vědeckého kongresu, Indické lékařské asociace a Indická akademie jógy při Banaras Hindu University ve Varanásí. Za jeho zásluhy na poli jógového vzdělávání mu byl v r. 2003 udělen nejvyšší titul "Jógačarja", což znamená "Guru jógy" nebo "ten, kdo je ztělesněním jógy a svým příkladem vede kvalifikovaně ostatní".

Jako spoluautor lékařské učebnice "Understanding Medical Physiology" (Pochopení lékařské fyziologie) napsal kapitolu "Fyziologie jógy", která byla vůbec poprvé zahrnuta jako samostatná kapitola do učebnice pro studenty medicíny. Je rovněž autorem učebnice pro studenty tříletého oboru "Jógová terapie" akreditovaného britskou vládou. Studium medicíny zakončil v r. 1961 prací, jež byla vůbec první mezioborovou disertací na poli jógy a fyziologie. V létech 1972-1985 spolupracoval s Ústavem fyziologických regulací ČSAV. Výsledkem jeho vědeckovýzkumné a vzdělávací činnosti bylo oficiální uznání jógy jako platného oboru fyzioterapie. Jeho práce položila základy racionálnímu přístupu k jógovému vzdělávání ve východní Evropě. V současné době působí v několika státech Evropy (Anglie, Itálie, Francie, Lucembursko) a v Jižní Americe, kde vychovává odborníky v oboru jógová terapie a osobně vede praktikující. Po čtrnáctiletém přerušení se od r. 2003 opět pravidelně vrací do České republiky.
Image