„Praktická stáž v akreditovaném zařízení.“

Seznámíme Vás s ověřenými postupy, metodami a zkušenostmi přispívajícími ke zvyšování kvality poskytovaných zdravotních služeb.

Stáž je určena manažerům kvality péče a vedoucím pracovníkům.

Místo konání:   

Ústřední vojenská nemocnice
- Vojenská fakultní nemocnice Praha

U  Vojenské nemocnice 1200
Praha 6, 169 02

Zaměření stáže lze kombinovat dle zájmu účastníků.

Stáž se uskuteční pouze tehdy, jestliže bude naplněna minimální kapacita 4 účastníků. Pokud z důvodu nenaplnění minimální kapacity nebude stáž možné realizovat ve stanoveném termínu, zájemci budou informováni nejpozději 2 týdny před uskutečněním stáže a bude jim vrácena platba v plné výši nebo jim bude nabídnut jiný, pozdější termín.

Lektoři:

Mgr. Lenka Gutová, MBA, LL.M .  
Náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče

Tomáš Kelbich, BBA - manažer kvality
Oddělení řízení kvality zdravotní péče

Mgr. Martina Šopíková - vedoucí oddělení
Farmakologistika

PharmDr. Murínová Irena - vedoucí oddělení
Oddělení klinické farmacie

Kateřina Křenková
Oddělení řízení kvality zdravotní péče

Mgr. Ivana Koudelková, MBA, - vrchní sestra
Klinika infekčních nemocí

Petr Karmazín, B.Sc.,MBA, EMT-TP- manažer kvality
Úsek NŘ pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdrav. péče

Mgr. Jana Holubová, MBA – úseková sestra
Klinika otorhinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie

Mgr. Růžena Hlavičková - fyzioterapeut
Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny

Mgr. Václava Otcová – vrchní sestra
Interní klinika

Helena McMenamin – manažer kvality
Oddělení řízení kvality zdravotní péče

1. Management rizik v ošetřovatelství (Tomáš Kelbich, BBA)

 • hodnocení kvality ošetřovatelské péče u hospitalizovaných pacientů s identifikovaným rizikem pádu a dekubitu z procesního hlediska
 • kontinuální sledování nastavených procesů
 • hodnocení ošetřovatelských postupů u rizikových pacientů
 • multidisciplinární týmová spolupráce – péče o rizikové pacienty
Počet hodin: 3 hod.
Max. počet účastníků: 10
Cena/ osoba: 1 200 Kč

2. Multidisciplinární spolupráce (Mgr. Lenka Gutová MBA, LL.M)

 • systém řízení kvality v ÚVN
 • program zvyšování kvality
 • multidisciplinární týmy – náplň činnosti, status

Tým kvality péče – Tomáš Kelbich, BBA
Tým auditorů kvality ošetřovatelské péče – Mgr. Jana Holubová, MBA
Tým pro podporu zdraví – Mgr. Růžena Hlavičková
Tým pro výuku a vzdělávání nelékařských profesí – Mgr. Martina Šopíková
Tým výzkumu a vývoje v ošetřovatelství – Mgr. Václava Otcová
Tým edukačních specialistů – BS. Helena McMenamin
Tým nekuřácké ÚVN – Katka Křenková

 
Počet hodin: 3 hod.
Max. počet účastníků: 10
Cena/ osoba: 1 200 Kč

3. Farmakologistika (Mgr. Martina Šopíková)

 • management toku léčiv mezi odbornými odděleními nemocnice
 • minimalizace nákupu léčiv s maximálním využitím stávajících zásob v rámci zvyšování kvality
 • optimalizace skladových zásob
 • snížení rizik v oblasti skladování a podávání léčiv na odborných odděleních nemocnice
 • elektronická evidence podávání léčiv
Počet hodin: 2 hod.
Max. počet účastníků: 10
Cena/ osoba: 800 Kč

4. Klinicko-farmaceutická péče (PharmDr. Irena Murínová)

 • seznámení s principy poskytování klinicko-farmaceutické péče v různých oblastech zdravotnického systému v ČR (lůžková a ambulantní péče)
 • organizace oddělení/pracovišť klinické farmacie (rozsah poskytované péče, personální zajištění, technické vybavení)
 • popis činností při poskytování klinicko-farmaceutické péče
 • dokumentace péče a finančním zajištění
 • informace o legislativním ukotvení této péče v ČR
Počet hodin: 3 hod.
Max. počet účastníků: 10
Cena/ osoba: 1 200 Kč

5. Podpora zdraví (Kateřina Křenková)

 • ÚVN jako organizace poskytující zdravotní služby podporující zdraví pacientů
 • Health Promoting Hospital (HPH) projekt v rámci WHO
 • Health Promotion Hospital (HPH) v ČR
 • The Global Network for Tobacco Free Healthcare Services (GNTH)
 • Národní síť nemocnic a zdravotnických zařízení bez tabáku
 • aktivity programu Podpora zdraví pro zaměstnance a veřejnost
Počet hodin: 3 hod.
Max. počet účastníků: 10
Cena/ osoba: 1 200 Kč

6. Program prevence a kontroly infekcí (Mgr. Ivana Koudelková, MBA)

 • základní orientace v problematice prevence a snížení rizika přenosu infekčních agens při poskytování zdravotní péče na jakémkoliv lůžkovém či ambulantním pracovišti nemocnice
 • druhy izolačních opatření, které zabraňují kontaktnímu, kapénkovému nebo vzdušnému přenosu
 • osvojení praktických dovedností s využitím adekvátních pomůcek
 • program prevence a kontroly infekcí v ÚVN
 • infekce spojené se zdravotní péčí
 • multidisciplinární spolupráci v péči o pacienta s infekcí
Počet hodin: 3 hod.
Max. počet účastníků: 10
Cena/ osoba: 1 200 Kč

7. Management nežádoucích událostí a auditní činnost v ÚVN (Tomáš Kelbich, BBA)

 • klasifikace a systém hlášení nežádoucích událostí, sledování dat v ÚVN
 • analýza nežádoucích událostí – kořenová analýza
 • interní audit:
  - lékařská a ošetřovatelská činnost
  - zacházení s léčivy
  - bezpečné prostředí
 • kontrola vedení zdravotnické dokumentace
Počet hodin: 3 hod.
Max. počet účastníků: 10
Cena/ osoba: 1 200 Kč

8. Bezpečí prostředí/krizové řízení (Petr Karmazín, B.Sc.,MBA, EMT-TP)

 • základy krizového řízení zdravotnického zařízení
  (analýza rizik, tvorba plánů, likvidace mimořádné události)
 • ochrana tzv. měkkých cílů
Počet hodin: 6 hod.
Max. počet účastníků: 10
Cena/ osoba: 2 400 Kč

Nabízené termíny a přihlášky jednotlivých stáží

TERMÍNOBSAZENOSTAKCE
Bezpečí prostředí / krizové řízení
5. 3. 2020, 8:00 - 14:00 hod
Max: 10Přihláška  
Program prevence a kontroly infekcí
19. 3. 2020, 9:00 - 12:00 hod
Max: 10Přihláška  
Management rizik v ošetřovatelství
24. 03. 2020, 9:00 - 12:00 hod
Max: 10Přihláška  
Klinicko-farmaceutická péče
24. 3. 2020, 13:00 - 16:00 hod
Max: 10Přihláška  
Farmakologistika
25. 3. 2020, 9:00 - 11:00 hod
Max: 10Přihláška  
Management nežádoucích událostí v UVN
25. 3. 2020, 12:30 - 15:30 hod
Max: 10Přihláška  
Multidisciplinární spolupráce
26. 3. 2020, 9:00 - 12:00 hod
Max: 10Přihláška  
Podpora zdraví
na vyžádání
Max: 10Přihláška  

Kontakt:

Manažer kvality
BS. Helena McMenamin
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel:  +420 973 202 711

Místo konání:

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

Úhrada pro účastníky:

číslo účtu: 32123881/0710
variabilní symbol: 002
specifický symbol: číslo přihlášky

Při platbě zadejte do poznámky jméno účastníka.
Doklad o zaplacení kurzu prosíme přineste s sebou na zahájení.

Stravování:

Možnost zakoupení obědů, občerstvení v bufetu (včetně teplých jídel).