Centrum duševního zdraví (CDZ) je centrum zdravotně-sociálních služeb pro obyvatele Prahy 6 se zkušeností s duševním onemocněním, které společně provozuje Fokus Praha, z.ú. a Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha. Tým CDZ je složen z odborníků různých profesí: lékařů, klinických psychologů, všeobecných a psychiatrických sester, sociálních pracovníků, peer konzultanta a pracovního konzultanta. Multidisciplinární tým CDZ je specializovaný na poskytování podpory lidem se závažným duševním onemocněním především v jejich přirozeném prostředí.

Posláním CDZ je rozvíjet dovednosti klientů, posilovat jejich kompetence a samostatnost při řešení životních situací, přispívat ke stabilizaci jejich zdravotního stavu a tím napomáhat ke zlepšení kvality jejich života.

 

Služba je určena lidem:

 • starším 18 let
 • bydlícím v regionu městské části Praha 6
 • ohroženým nebo trpícím závažným duševním onemocněním
 • jejichž potřeby a cíle jsou v souladu s cíli a možnostmi poskytované služby

 

Služby jsou poskytovány bezplatně, jsou založené na individuálním přístupu a dlouhodobé a komplexní podpoře. Při vstupu do služby je klientovi přidělen klíčový pracovník (case manager), který péči přímo poskytuje a zároveň koordinuje dalších návazné služby.

 

Jaké služby CDZ poskytuje?

 1. Mobilní služby
  Služby jsou poskytovány prostřednictvím mobilního týmu v přirozeném prostředí klientů a po vzájemné dohodě také v institucích, kde jsou klienti aktuálně umístěni (např. psychiatrická nemocnice), za účelem jejich přípravy na propuštění. Hlavním cílem mobilních služeb je podpora klientů v jejich přirozeném prostředí a předcházení stavů, které by vyžadovaly hospitalizaci.
 2. Denní služby
  Tyto služby jsou poskytovány v místě CDZ. Jedná se o služby sociální rehabilitace, zdravotní a sociální poradenství, podpora zaměstnávání či psychoedukace. Součástí denních služeb jsou také svépomocné aktivity organizované peer konzultantem.
 3. Krizové služby
  Cílem krizových služeb je podpora při zvládnutí rozvíjející se krize a předcházení hospitalizaci. Intervence jsou poskytovány především v prostředí klienta, případně v místě CDZ. Krizové služby budou dostupné v pracovní době CDZ tzn. od 8:00 do 17:00 hod.
 4. Podpora zaměstnávání
  Součástí týmu je specialistka na zaměstnávání. Ta zajišťuje podporu klientů ve vyhledávání zaměstnání, navazuje kontakt s potenciálními zaměstnavateli osob zdravotně znevýhodněných, případně poskytuje podporu přímo na pracovišti, především během zácviku.

 

Provozní doba:

po – pá: od 8:00 do 17:00 hod.

 

Pro více informací využijte naše kontaktní telefonní čísla:

 

702 151 741 – Petra Štechrová, DiS.

775 891 686 – Mgr. Kateřina Květoňová

 

 

 

 

Projekt je realizován za finanční podpory EU a státního rozpočtu ČR.