CDZ 6 je centrum zdravotně-sociálních služeb pro obyvatele Prahy 6 se zkušeností s duševním onemocněním, které společně provozuje Fokus Praha, z.ú. a Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha. Tým CDZ je složen z odborníků různých profesí: lékařů, klinických psychologů, všeobecných a psychiatrických sester, sociálních pracovníků, peer konzultanta a pracovního konzultanta. Multidisciplinární tým CDZ je specializovaný na poskytování podpory lidem se závažným duševním onemocněním především v jejich přirozeném prostředí.

 

Projekt je realizován za finanční podpory EU a státního rozpočtu ČR.

 

Posláním CDZ je rozvíjet dovednosti klientů, posilovat jejich kompetence a samostatnost při řešení životních situací, přispívat ke stabilizaci jejich zdravotního stavu a tím napomáhat ke zlepšení kvality jejich života.

Služba je určena lidem:

 • starším 18 let
 • bydlícím v regionu městské části Praha 6
 • ohroženým nebo trpícím závažným duševním onemocněním
 • jejichž potřeby a cíle jsou v souladu s cíli a možnostmi poskytované služby

Služby jsou poskytovány bezplatně, jsou založené na individuálním přístupu a dlouhodobé a komplexní podpoře. Při vstupu do služby je klientovi přidělen klíčový pracovník (case manager), který péči přímo poskytuje a zároveň koordinuje další návazné služby.

Jaké služby CDZ poskytuje?

 1. Mobilní služby
  Služby jsou poskytovány prostřednictvím mobilního týmu v přirozeném prostředí klientů a po vzájemné dohodě také v institucích, kde jsou klienti aktuálně umístěni (např. psychiatrická nemocnice), za účelem jejich přípravy na propuštění. Hlavním cílem mobilních služeb je podpora klientů v jejich přirozeném prostředí a předcházení stavů, které by vyžadovaly hospitalizaci.

 2. Denní služby
  Tyto služby jsou poskytovány v místě CDZ. Jedná se o služby sociální rehabilitace, zdravotní a sociální poradenství, podpora zaměstnávání či psychoedukace. Součástí týmu je specialistka na zaměstnávání. Ta zajišťuje podporu klientů ve vyhledávání zaměstnání, navazuje kontakt s potenciálními zaměstnavateli osob zdravotně znevýhodněných, případně poskytuje podporu přímo na pracovišti, především během zácviku.

 3. Krizové služby
  Cílem krizových služeb je podpora při zvládnutí rozvíjející se krize a předcházení hospitalizaci. Intervence jsou poskytovány především v prostředí klienta, případně v místě CDZ. Krizové služby budou dostupné v pracovní době CDZ tzn. od 8:00 do 17:00 hod.

 4. Služby psychiatrické
  Jedná se o zdravotní služby poskytované psychiatrem a sestrami pro péči v psychiatrii, popř. všeobecnými sestrami v rozsahu preventivní intervence, diagnostiky, terapie, práce s rodinou pacienta/klienta, psychiatrické rehabilitace, podpůrné terapeutické a edukační činnosti, ošetřovatelské péče v přirozeném prostředí, prevence a screeningu, telefonické intervence a asertivního vyhledávání.

 5. Služby klinického psychologa
  Služby poskytované klinickým psychologem v rozsahu diagnostiky, konzultace, supervize, podpůrné terapeutické a edukační činnosti v přirozeném prostředí pacienta.

 6. Služby psychoterapeutické
  Služby poskytované psychiatrem či klinickým psychologem s úplnou psychoterapeutickou kvalifikací.

 7. Podpora svépomocných aktivit
  Jedná se o podpůrné programy pro klienty/pacienty a jejich blízké. Do programů je zapojen  „peer“ konzultant.

Kde nás najdete?

Od 1. 2. 2021 sídlí CDZ 6 na nové adrese Nad Alejí 1881/29, Praha 6

Centrum duševního zdraví

Nad Alejí 1881/29
Praha 6 - Petřiny

 

Provozní doba: Po- Pá: 8.00 – 17.00 hod
Kontakt: tel: +420 770 152 223
  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci
Tým CDZ 6

 

Ke stažení:

pdf CDZ 6 informační leták (306 KB)

 

Projekt je realizován za finanční podpory EU a státního rozpočtu ČR.