Komplexní cerebrovaskulární centrum Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje podle § 112 odst. 5 zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), seznam poskytovatelů zdravotních služeb, jimž byl udělen statut centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče (dále jen „KCC“), podle § 112 odst. 1 tohoto zákona na základě výzvy ministerstva uveřejněné ve Věstníku MZ ČR částka 4/2015.

Část I.

1) Vymezení oboru zdravotní péče

Centra KCC zajišťují komplexní diagnostickou a léčebnou péči o pacienty s cerebrovaskulárním onemocněním.


2) Seznam center vysoce specializované cerebrovaskulární péče

Centra vysoce specializované cerebrovaskulární péčeStatut KCC udělen do:


Nemocnice České Budějovice, a.s., Boženy Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice

IČO: 26068877
31. 12. 2020
Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

IČO: 65269705
31. 12. 2020
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 664/53, 656 91 Brno

IČO: 00159816
31. 12. 2020
Fakultní nemocnice Plzeň, se sídlem Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

IČO: 00669806
31. 12. 2020
Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

IČO: 00179906

31. 12. 2020
Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

IČO: 00064203
31. 12. 2020
Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

IČO: 00098892
31. 12. 2020
Fakultní nemocnice Ostrava, 17. Listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba

IČO: 00843989
31. 12. 2020
Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 357/10, 460 63 Liberec

IČO: 27283933
31. 12. 2020
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova Nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Sociální péče 3312/12A, 401 13 Ústí nad Labem

IČO: 25488627
31. 12. 2020
Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2, 150 00 Praha 5

IČO: 00023884
31. 12. 2020
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice, U vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

IČO: 61383082

31. 12. 2020
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10

IČO: 00064173

31. 12. 2017